| Nahlásit

Rovnice chemického děje

Ahoj,
pomohli byste mi prosím s rovnicemi? O něco jsem se pokoušela, ale nevím, jestli správně. . :)
1.) reakce siřičitanu sodného s kyselinou sírovou
Na2(SO3) + H2SO4 --> H2SO3 + Na2SO4
2.) reakce hydroxidu olovnatého s hydroxidem sodným
tohle nevím. .
3.) reakce sulfanu s vodným roztokem síranu měďnatého
H2S + CuSO4 --> H2SO4 + CuS
4.) reakce oxidu siřičitého s roztokem uhličitanu sodného
SO2 + Na2CO3 --> Na2SO3 + CO2
5.) reakce vodných roztoků chloridu amonného a hydroxidu sodného
NH4Cl + NaOH --> NH4OH + NaCl
6.) reakce oxidu sírového s hydroxidem vápanetým
SO3 + Ca(OH)2 --> CaSO4 + H2O
7.) reakce iontů jodidových s bromem
Br + I- --> Br- + I Nebo ta reakce neproběhne?
8.) příprava dihydrogenfosforečnanu draselného z kyseliny trihydrogenfosforečné
H3PO4 + KOH --> KH2PO4 + H2O
9.) reakce chloridu sodného s kyselinou sírovou
2NaCl + H2SO4 --> Na2SO4 + 2HCl
10.) reakce rozkladu hydrogenuhličitanu hořečnatého varem
Mg(HCO3)2 --> CO2 + H2O + MgCO3
11.) příprava vodíku reakcí kovu s vodným roztokem kyseliny
H2SO4 + Fe --> H2 + FeSO4
12.) reakce oxidu křemičitého s fluorovodíkem
SiO2 + 4HF --> SiF4 + 2H2O
13.) vytěsňování bromu z bromidů chlorem
Cl2 + 2KBr --> 2Br + 2KCl
14.) reakce alkalického kovu s vodou
H2O + Na --> H2 + NaOH
15.) příprava dusičnanu-dyhidroxid bismutitého z hydroxidu bismutitého
to vůbec netuším. .

Vím, že je toho hodně... Ve škole jsme reakce vůbec netrénovali, takže je to takové nejisté pro mě. . Určitě jsou tam nějaká pravidla, nevíte někdo jaká? Jak poznám co vznikne?
Děkuju moc. . .
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Vyčíslit nebo zkontrolovat reakci?.. můj oblíbený tazateli?
| Nahlásit
Zkontrolovat, prosím. . Nevím, jestli jsem tam nevymyslela nesmysly.
| Nahlásit
Na2(SO3) + H2SO4 --> SO2 + H2O + Na2SO4 Siřičitá je nestálá a rozpadne se
Pb(OH)2 + NaOH --> Na/Pb(OH)3/
silné zásady spolu nereagují,hydrox.amf.kovů, ve vodě nerozp.(Pb,Al,Cr,Sn) reagují s hydrox. s skupin na hydrokomplexy
H2S + CuSO4 --> H2SO4 + CuS dobře

SO2 + Na2CO3 --> Na2SO3 + CO2 dobře
NH4Cl + NaOH --> NH4OH + NaCl dobře
SO3 + Ca(OH)2 --> CaSO4 + H2O dobře
Br + I- --> Br- + I ? vysvětlení-->
halogen s nižším Z oxiduje z halogenidů halogen s vyšším Z (má vyšší elektronegativitu, proto má větší snahu získat elektronový oktet)
2KBr + Cl2 › 2KCl + Br2
halogen s vyšším Z redukuje halogen s nižším Z z jeho kyslíkatých solí
2NaClO3 + I2 › 2NaIO3 + Cl2
H3PO4 + KOH --> KH2PO4 + H2O dobře
2NaCl + H2SO4 --> Na2SO4 + 2HCl dobře
Mg(HCO3)2 --> CO2 + H2O + MgCO3 dobře
H2SO4 + Fe --> H2 + FeSO4
tady pozor na ušlechtilé kovy, ty H neuvolnují!!!
SiO2 + 4HF --> SiF4 + 2H2O dobře
Cl2 + 2KBr --> 2Br + 2KCl viz výše
H2O + Na --> H2 + NaOH dobře
příprava dusičnanu-dyhidroxid bismutitého z hydroxidu bismutitého
tak to je i mnemoc, musím to prostdovat, posílám zatím tohle. UUUUf:)))))
| Nahlásit
Už to mám, pozámka ve vysokoškol.skritech - pentahydrát dusičnanu bismutitého ---> rozpouštěním bismutu v HNO3.Tento dusičnan reaguje s větším množstvím vody za vyloučení pdvojných solí, užívaných v kosmetice.

Bi/NO3/3 + H2O --> BiOH/NO3/2 + HNO3
BiOH/NO3/2 + H2O --> Bi/OH/2 NO3 + HNO3

Asi, že to je pro farmacii, abys uměla kosmetiku.
| Nahlásit
Děkuju moc...:) Nechápu, že tam dávají takové složitosti, myslím ten bismut, to je úplná šílenost... To bych určitě nevymyslela... :)
| Nahlásit
No já tedy taky ne, já bych napsala ten vzorec, ale to další jsem našla v jedněch skriptech. A navíc to na 100% není ani nadstavba středoškolské chemie. Není to ani v žádné doporučené literatuře. Oni to dělají, jak se jednou jeden profesor z farmacie zmínil, takto: "správný zájemce o farmacii musí být vždycky více informován". To nám řekl, když jsme mu vytýkali náročnost jejich testů, které nám dali k posouzení.
| Nahlásit
Takové věci si ani nemůžu nikde nastudovat, pokud nevidím konkrétní příklad, který si mám najít. Třeba ten bismut jsem nikde na internetu nenašla.
Až ty jsi mi to napsala :)
| Nahlásit
Já už jsem z toho byla zoufalá, pořád jsem si říkala, že to někde musí být, ale je to fakt už specialita.To bys si musela nejlépe koupit ty dvě tlusté knihy - jestli je znáš - PRVKY I a II a to se naučit ,protože nikdy nevíš.... No a taky celou organiku, že, a samozřejmě biochemii, A pak ještě motorek do hlavy. A ještě biologie. Je tam letos i fyzika? Někdy bývá, někdy ne.
Ale ber to tak, že tam budou i o moc hloupější než ty. Někteří se hlásí na víc škol a tu tvou odhlásí. Když jsem viděla, kdo se tam ze studentů dostal, tak už si nemyslím vůbec nic. To je jako s maturitou. Všichni se jí bojí a nakonec většinou dobře dopadne.
| Nahlásit
Ty dvě tlusté knihy neznám. . Musela bych být robot, abych to věděla úplně všechno a ještě jak se znám budu zase nervozní. Biologie mi celkem šla, jak jsem si dělala testy, tak uvidím, podle toho, co tam zrovna dají. Fyzika tam letos bohužel je. Ale na hygieně naštěstí není. Hlásím se i tam, prostě bych chtěla do Brna a dělat biologii a chemii. Ale myslím, že farmacie by mě bavila víc.
| Nahlásit
Všichni tam jsou nervozní. Znám dvě sestry, keré mají podle mne IQ tak 100. A navíc chemii vůbec nikdy neuměly. Je sice pravda, že se tam dostaly až napodruhé, a to tím způsobem, že se ty testy všechny naučily zpaměti. Já to nechápu, možná tu biologii bych zvládla, ale ne to ostatní. No a vidíš. Studovaly sice v prodloužené době, ale udělaly to.Budu držet palce. A zatím se ptej.
| Nahlásit
Dobře, děkuju...:)
| Nahlásit
H2SO4 + Fe --> H2 + FeSO4 - tady jenom pozn. - H2SO4 by měla být zředěná.
| Nahlásit
To v testech nechtějí.
| Nahlásit
Ahoj,
taky se hlásím na farmacii a potřebovala bych pomoct se dvěma rovnicemi:
1.reakce křemíku s vodní parou v žáru
2.redukce kyslíku kyselinou dusitou
Děkuji moc...bohužel na střední jsme tohle snad ani nedělali, ale je pravda, že chemikářky se nám měnily co rok...
| Nahlásit
Si + 2H2O --> (500C) SiO2 + 2H2O
u té druhé si nejsem jistá, ale:
3HNO2 + 1/2O2 --> HNO3 + 2NO + H2O
protože HNO2 je velmi nestálá a na vzduchu se rozpadá.
| Nahlásit
2HNO2 + O2 = 2HNO3. Rovnice v příspěvku Scarlettky je rozklad HNO2 bez účasti kyslíku.
| Nahlásit
Si + 2H2O = SiO2 + 2H2
| Nahlásit
Ale není bez kyslíku, mám ho tam, stačí se podívat.
3HNO2 + 1/2O2 --> HNO3 + 2NO + H2O, navíc ta tvá rovnice dobře není.
a křemík tam mám taky, tak proč to píšeš znovu.

Nechápu...
| Nahlásit
V rovnici s křemíkem máš vlevo 2 kyslíky, vpravo 4. Musí vznikat vodík.
V rovnici dusité je to podobné. Tvoje rovnice popisuje disproporcionaci dusité, kyslík se tam neúčastní. Vlevo je 7 kyslíků, vpravo 6.
| Nahlásit
Děkuju:)
| Nahlásit
Jo, u toho Si to jsem se překlepla, ale kyslík u HNO2 tam mám, jednu polovinu, aby to vyšlo. Vlevo 7, vpravo 7. A je to z učebnice.Tedy ta dusitá.
| Nahlásit
Máš rovnici:
3HNO2 + 1/2O2 = HNO3 + 2NO + H2O
O vpravo : 3*2+1=7 ; vlevo: 1*3+2*1+1=6 . Nebo neumím počítat?
| Nahlásit
No a nemělo by to být třeba 4HNO2+1/2O2=2HNO3+2NO+H2O ?
| Nahlásit
Tvůj návrh by byl kombinací dvou rovnic:
HNO2 + 1/2O2 = HNO3
3HNO2 = HNO3 +2NO + H2O
První je oxidace dusité kyslíkem, druhá je disproporcionace.
| Nahlásit
Aha, tak děkuju, oboum... No snad se tam dostanu:P
| Nahlásit
Koukám, že se tady někdo hlásí na VFU, co?
| Nahlásit
jéé právě s těmi rovnicemi také bojuju a hledala jsme na netu, abych si je zkontrolovala a našla jsem tohle..paráda =) hlásím se na veterinu i hygienu..ale vidím to dost bledě...
| Nahlásit
Mám dotaz k té 7. rovnici reakce iontů jodidových s bromem, jak teda ta reakce proběhne? A netvoří náhodou brom dvou atomové molekuly?? Br2??
| Nahlásit
Já mám dotaz ještě k té 5. reakci..v učebnici je přesně ta samá, ale mají tam, že vzniká amoniak, chlorid sodný a voda a ne hydroxid amonný
| Nahlásit
Všechny halogeny tvoří dvouatomové molekuly:
2I- + Br2 = I2 + 2Br- nebo 2KI + Br2 = I2 + 2KBr

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O; amoniak netvoří hydroxid. Ale reaguje podobně jako voda s H3O+ za vzniku iontů NH4+:
NH3 + H2O <=> NH4+ + OH-, což vede ke zvýšení pH, podobně jako rozpouštění hydroxidu. Ale této reakci podlehne jen velmi malá část amoniaku. NH4OH jako chemické individuum neexistuje, ve vodném roztoku amoniaku se jen vedle sebe vyskytují ionty NH4+ a OH-. Při poklesu koncentrace NH3 se postupně všechny ionty NH4+ rozloží na amoniak a proton. Proto se roztoky amonných solí třeba varem (odhání se amoniak s parou) okyselují:
(NH4)2SO4 = NH3 + NH4HSO4, nebo až NH4HSO4 = NH3 + H2SO4; je ale potřeba mít na paměti, že soli ve vodných roztocích existují jako stechiometrická směs iontů.
| Nahlásit
Moc děkuju =)
| Nahlásit
No já vím že halogeny tvoří dvouatomové molekuly, proto to píšu, protože to tam výš nemají.
| Nahlásit
Já taky a přijimačky jsou už 22. :D
| Nahlásit
jak je teda dobře ta první rovnice ???
| Nahlásit
Mohla bych se zeptat jaká je rovnice pro reakci siřičitanu sodného s kyselinou sírovou ??? děkuju nák jsem to nepobrala
| Nahlásit
1.) reakce siřičitanu sodného s kyselinou sírovou
Na2(SO3) + H2SO4 --> H2SO3 + Na2SO4 nevíte někdo co vzniká touto rekcí???
| Nahlásit
Ta reakce je v zásadě dobře. Drobný problém je, že takhle probíhá jen při malé koncentraci H2SO4. H2SO3 je totiž velmi nestálá a v koncentrovanějších roztocích se hned rozloží na oxid siřičitý a vodu. Proto se reakce nejčastěji popisuje rovnicí
Na2(SO3) + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O
| Nahlásit
A jakej plyn tou reakcí vzniká??
| Nahlásit
Oxid siřičitý - SO2
| Nahlásit
ještě bych se vrátila k té poslední rovnici: příprava dusičnanu-dyhidroxid bismutitého z hydroxidu bismutitého

moc jsem nepochopila, proč je to takhle?
Bi/NO3/3 + H2O --> BiOH/NO3/2 + HNO3
BiOH/NO3/2 + H2O --> Bi/OH/2 NO3 + HNO3
..vždyt to má být z Bi(OH)3 ne???
nemůže to tedy být Bi(OH)3 + HNO3 --> Bi(OH)2NO3 + H2O ?

a jestli ne, zkusí mi to někdo vysvětlit? asi sem se jenom nějak zasekla.. xD
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek