Ontola > Chemie > diskuze
(Upr. 06.01.2017 00:30) | Nahlásit

Krystalizace příklad

Ahoj, potřeboval bych pomoc s tímto příkladem. Počítal jsem to přesně podle http://www.ontola.com/cs/di/krystalizace-vypocet-5 , ale je to prý špatně.

200 g pevné směsi síranu sodného a jeho dekahydrátu o neznámém poměru obou složek bylo převedeno do roztoku (roztok č.1). Zahušťováním tohoto roztoku při 90 °C vypadával bezvodý síran sodný, který byl odfiltrován na ohřáté Büchnerově nálevce. Bylo tak získáno 46,3 g bezvodého Na2SO4. Ochlazením zbylého roztoku (roztok č.2) na laboratorní teplotu se v roztoku vyloučily bílé krystaly Na2SO4.10H2O, který byl odfiltrován a produkt byl po usušení zvážen. Hmotnost takto získaného Na2SO4.10H2O byla 174,2 g. Filtrát (roztok č.3) byl zředěn dalšími ZZ ml vody a převeden do reagenční lahve.

Vypočítejte:
1. Jaká byla hmotnost bezvodého síranu (výsledek 1) a jaká byla hmotnost dekahydrátu v původní směsi (výsledek 2)?
2. Jaké množství síranu sodného zůstalo ve zbylém roztoku č.3? (výsledek 3)
3. Jaký je hmotnostní zlomek Na2SO4 v původní směsi (vypočítejte v %, neuvažujte Na2SO4 v hydrátu)? (výsledek 4)
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
Co kdybys sem dal nejlépe celý svůj výpočet, nebo aspoň svoje výsledky?
| Nahlásit
vyšlo mi
výsledek 1 - 115 g
výsledek 2 - 85 g
výsledek 3 - 29, 4 g
výsledek 4 - 57, 5 g
| Nahlásit
Možný problém je s "laboratorní teplotou". Nepamatuji se přesně, ale obvykle se používá 25°C, takže budeme pracovat s ní.
w(90) = 42,43/142,43 = 0,2979; w(25) = 28,11/128,11 = 0,2194; w(dek.) = 142,0421/322,1949 = 0,4408

Začneme tím, že máme nasycený roztok Na2SO4 při 90°C. Ochlazením na 25°C se vyloučilo 174,2g dekahydrátu. Bilance Na2SO4 je
m(25)*0,2194 + 174,2*0,4408 = m(90)*0,2979; m(25) + 174,2 = m(90)
m(25)*0,2194 + 76,7874 = (m(25) + 174,2)*0,2979 => (0,2979-0,2194)*m(25) = 76,7874 - 51,8942
0,0785*m2 = 24,8932 => m(25) = 317,1108g; m(90) = 317,1108 + 174,2 = 491,3108g
V matečném roztoku bylo m(25)*w(25) = 317,1108*0,2194 = 69,5741g Na2SO4 (3)

Celková hmotnost Na2SO4 byla m = 69,5741 + 174,2*0,4408 + 46,3 = 192,6615g;
m(H2O) = 200 - 192,6615 = 7,3385g
Hmotnostní zlomek vody v dekahydrátu je w(H2O) = 1 - 0,4408 = 0,5592.
m(dekah.) = m(H2O)/w(H2O) = 7,3385/0,5592 = 13,1232g; (2)
m(Na2SO4) = 200 - 13,1232 = 186,8768 g Na2SO4 (1); %Na2SO4 = 100*186,8768/200 = 93,44% (4)

Neuvádíš, pro jakou laboratorní teplotu jsi to počítal ty. Zkusme aspoň první část počítat pro 20°C:
w(20) = 0,1618
m(20)*0,1618 + 174,2*0,4408 = m(90)*0,2979; m(20) + 174,2 = m(90)
m(20)*0,1618 + 76,7874 = (m(20) + 174,2)*0,2979 => (0,2979-0,1618)*m(20) = 76,7874-51,8942
0,1361*m(20) = 24,8932 => 182,9037g; m(Na2SO4) =182,9037*0,1618 = 29,594g (3)

Počítal jsi dobře, s laboratorní teplotou 20°C. Zkus si s vyučujícím ujasnit, o jakou teplotu jde.

OK?
| Nahlásit
Jj, díky, asi to bude s tou teplotou 25 °C.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek