Ontola > diskuze
| Nahlásit

2.Slučovací zákony

3. Různými způsoby byly připraveny tři různé vzorky sloučeniny prvku X s prvkem Y. První vzorek obsahoval 35,9 % X a 64,1 % Y, druhý vzorek obsahoval 4,20 g X a 7,50 g Y a 2,00 g třetího vzorku vzniklo reakcí 0,718 g X s prvkem Y. Dokažte platnost zákona stálých poměrů slučovacích pro sloučeninu prvku X s prvkem Y.

4. Na příkladu oxidů chloru Cl2O, ClO2, Cl2O6 a Cl2O7 dokažte platnost zákona násobných poměrů slučovacích.

5. Jaký je při teplotě 20 °C a tlaku 100 kPa poměr počtu molekul v těchto objemech plynů: 1 dm3 O2, 0,5 dm3 H2, 4 dm3 SO2, 3 dm3 HCN a 1 dm3 C2H6?

6. Při vysoké teplotě a za přítomnosti platinového katalyzátoru reaguje amoniak s kyslíkem za vzniku oxidu dusnatého a vody. Poměr objemů NH3 : O2 : NO : H2O = 4 : 5 : 4 : 6. Kolik dm3 kyslíku zreaguje za uvedených podmínek s 1 dm3 amoniaku a kolik dm3 oxidu dusnatého a vodní páry vznikne? Objemy všech látek byly měřeny za téže teploty a tlaku.

7. Dva plynné prvky A a B mohou spolu reagovat za vzniku sloučenin C a D, které jsou při reakčních podmínkách rovněž plynné, podle rovnic: 1 objem A + 1 objem B = 2 objemy C, 1 objem A + 3 objemy B = 2 objemy D. Jaké jsou molekulové vzorce všech čtyř uvedených látek?

8. Při určité chemické reakci se uvolní energie 4,2·105 J. S jakou přesností bychom museli být schopni vážit, abychom zjistili, zda součet hmotností výchozích látek na tuto reakci je roven součtu hmotností reakčních produktů?

9. Rozdíl hmotností výchozích látek a reakčních produktů určité reakce činí 1,0·10-9 g. Vypočítejte energii, která se při této reakci uvolní.
Témata: Nezařazené

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek