Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

titrace výpočet

Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo pomohl s těmito příklady:
1- Při stanovení čistoty NaOH bylo naváženo 2,0000g vzorku a po převedení do roztoku byl objem doplněn destil. vodou na 250 ml. Na 10 ml roztoku se spotřebovalo 9,5 ml dihydrátu kyseliny štavelové o c=0,10000mol/l. Vypočtěte v procentech čistotu NaOH
2- Při titraci 10ml 5krát zředěné HCl se spotřebovalo 15ml roztoku NaOH o c=0,1050mol/l. vypočtěte koncentraci nezředěné kyseliny.
3- Navážka 0,2580g CaCO3 byla rozpuštěna v 50ml HCl o c=0,2046mol/l. Po rozpuštění byla přebytečná HCl neutralizována KOH o c=0,2533mol/l. Vypočtěte kolik ml KOH se spotřebovalo na neutralizaci HCl
4- Navážka 1,2000g vzorku byla rozpuštěna ve vodě a doplněna na objem 250ml. při titraci 10ml tohoto roztoku na methyloranž se spotřebovalo 10,50ml HCl o látkové koncentraci 0,1010mol/l a 9,50ml stejné kyseliny při titraci na fenolftalein. Kolik % NaOH a kolik % Na2CO3 obsahoval vzorek
5- Bylo naváženo 0,3500g vzorku obsahující kyselinu octovou. Po rozpuštění navážky a doplnění na objem 150ml destil. vodou se na titraci 20 ml vzorku spotřebovalo 5,5 ml NaOH o koncentraci 0,0100mol/l. Kolik % kyseliny octové obsahoval vzorek?
Zbytek přikladů co mám jsem vypočital ale tyhle mi pořád nechtejí vyjít tak mi snad poradíte. Díky
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
Předvedu ti výpočty v - jak se domnívám - logických krocích, abys pokud možno pochopil, co a jak se počítá. V učebnicích často najdeš sestavené různé vzorce, které si v případě potřeby pak dokážeš sestavit sám. Základem je vždycky vyčíslená rovnice.
1: 2NaOH + C2O4H2 = C2O4Na2 + 2H2O => n(NaOH) = 2*n(C2O4H2) = 2*c*V = 2*0,1*0,0095 = 0,0019mol bylo v titrační baňce. 10 ní jsme pipetovali 10cm3 z 250cm3 v odměrné baňce, látkové množství v odměrné baňce a tedy i ve vzorku bylo 25x větší, takže
m(NaOH) = n*25*M(NaOH) = 0,0019*25*39,9971 = 1,8999g; %NaOH = 100*1,8999/2 = 94,99%

2: NaOH + HCl = NaCl + H2O => n(HCl) = n(NaOH) = 0,105*0,015cm3 = 0,001575 mol bylo titrační baňce a tedy i v 10cm3, které byly pipetovány. c(HClzř.) = n/V = 0,001575/0,01dm3 = 0,1575mol/dm3 byla koncentrace 5x zředěné kyseliny. Koncentrace nezředěné kyseliny byla tedy 5x vyšší:
c(HCl) = 5*c(HClzř.) = 5*0,1575 = 0,7875mol/dm3.

3: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O => n(HCl) = n(HClpředl.) - 2*n(CaCO3)
Předloženo bylo 50cm3 0,2046M => n(HClpředl.) = 0,05*0,2046 = 0,01023mol;
n(CaCO3) = n/M = 0,2580/100,0869 = 0,00258mol;
n(HCl) = 0,01023 - 2*0,00258 = 0,00507mol HCl; n(KOH) = n(HCl);
V(KOH) = n/c = 0,00507/0,2533 = 0,02001dm3 = 20,01cm3 0,2533M KOH.

Ostatní později.
| Nahlásit
4: Titrace na fenolftalein: NaOH + HCl = NaCl + H2O; Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3
Titrace na methyloranž:NaOH + HCl = NaCl + H2O; Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O
Zatím co při titraci na fenolftalein n(HCl) = n(NaOH) + n(Na2CO3), při titraci na methyloranž
n(HCl) = n(NaOH) + 2*n(Na2CO3). Rozdíl mezo oběma titracemi je úměrný množství Na2CO3:
n(Na2CO3) = n(HCl;meth.) - n(HCl;fen); n(NaOH) = n(HCl;fen) - n(Na2CO3)
V titrařní baňce tedy bylo:
n(Na2CO3) = c*(Vm - Vf) = 0,101*(0,0105-0,0095) = 0,101*0,001 = 0,000101mol Na2CO3
n(NaOH) = c*Vf - n(Na2CO3) = 0,101*0,0095 - 0,000101 = 0,0008585mol
Opět jsme pipetovali 1/25 vzorku, vzorek tedy obsahoval:
m(NaOH) = 25*n(NaOH)*M(NaOH) = 25*0,0008585*39,9971 = 0,8584g NaOH
m(Na2CO3) = 25*0,000101*105,9884 = 0,2676g
%NaOH = 100*0,8585 = 71,54%; %Na2CO3 = 22,3%; dopočet do 100% je pravděpodobně vlhkost.

5:CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O => n(oct.) = n(NaOH) = 0,01*0,0055dm3 = 5,5*10^-5mol bylo v titrační baňce. Ve vzorku bylo 150/20 = 7,5x víc:
m(oct.) = 7,5*n(oct.)*M = 7,5*5,5*10^-5*60,052 = 0,0248g
%octovky = 0,0248*100/0,35 = 7,08% CH3COOH.

Nějaké nejasnosti?
| Nahlásit
Ne takhle je to super moc díky
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek