Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

příklad s mědí

Ahoj prosím mam problém s přikladem typu:)

KOlik mědi vyredukuje z oxidu mědnatého 1 litr vodíku? (oxid mědnatý Mr=79,5, dodík Ar= 1, kyslík Ar= 16)


děkuji moc:)
Témata: chemie

8 reakcí

| Nahlásit
1. napiš rovnici:
CuO + H2 --> Cu + H2O
vodíku je zde 1 mol ,tedy 22,4l.
1 mol CuO = 79,5g
2. další rovnice:
79,5g CuO + 22,4l H2 --> 63,5g Cu + voda (ta nás nezajímá).
3. výpočet
22,4l H2 vyredukuje........................................... 63,5g Cu
1 l H2..........................................................xg Cu

x= 3,549 g Cu.
| Nahlásit
Jen malinký dodatek - pokud je množství plynu udáno objemem, je třeba ještě uvézt další podmínky. Vztah mezi látkovým množstvím a objemem je určen také tlakem a teplotou. Výpočet Skarlettky je správný jen tehdy, jestliže byl objem vodíku stanoven při teplotě 273,15K = 0°C a tlaku 101325Pa. Tyto hodnoty se obvykle nazývají "normální podmínky".
Při jiné teplotě a tlaku je potřeba objem nejprve přepočítat pomocí některé verze stavové rovnice na normální podmínky, nebo stavovou rovnicí vypočítat látkové množství za daných podmínek:
p*V=n*R*T => n=p*V/(R*T)
| Nahlásit
děkuji za postup:) jen mi to vyšlo 2,835g mědi:(
| Nahlásit
Promin. Já se s té kalkulačky zblázním. Už mi to dělala včera. Budu to muset vždycky dvakrát zkontrolovat. Ale proč mi to dělá!!!!!
| Nahlásit
neee nic se neděje, v pohodě:) to je to nejmenší to přepočítat:)))
| Nahlásit
Mezek, můžeš prosím napsat k tomu svůj postup? Pochopil jsem, jak to stálo ale nemůžu to udělat přes M=m\n(
(Upr. 15.06. 17:33) | Nahlásit
To samozřejmě můžeš a bude to i přesnější. Problém je ale v tom, že hmotnost plynu se obtížně zjišťuje, na rozdíl od objemu. Ale objem jednotkového množství plynu závisí i na teplotě a tlaku. Proto se v chemii zavedl pojem "normální podmínky" a v technické praxi normometr krychlový Nm3. Za normálních podmínek je tedy objem 1 molu ideálního plynu 22,41dm3. za jiných podmínek vypočteme objem pomocí stavové rovnice. A rtam, kde by výpočet byl zatížen příliš velkou chybou, použijeme některou ze zpřesněných rovnic, třeba nejčastěji Van der Waalsovu rovnici.
V našem případě máme množství vodíku zadáno jako 1dm3 (za normálních podmínek) = 0,001m3:
n = 101325Pa*0,001m3/(8,314*273,15K) = 0,04462 mol.
m(Cu) = n*M = 0,04462*63,5 = 2,833 g.

Stačí?
| Nahlásit
Jo, ted to chápu, v tomto případě ten způsob je trochu složitější, děkuju mnohokrát)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek