Ontola > Chemie > diskuze
(Upr. 05.05.2012 22:44) | Nahlásit

tvorba elektronových vzorců

Mohl byste mi někdo vysvětlit, jak vytvořím strukturní elektronové vzorce ?
Děkuji
Témata: chemie

14 reakcí

| Nahlásit
Vyjdeš z elektronové konfigurace neutrálního volného atomu. Vazbou se vytvoří elektronový pár, sdílený oběma atomy. K tomu potřebuješ buď orbital, obsazený jedním elektronem u obou partnerů - klasická kovalentní vazba, nebo elektronový pár u jednoho partnera a prázdný orbital u druhého. U prvků druhé periody pak dojde k vyprázdnění valenční sféry (u iontové vazby), nebo doplnění na oktet ať už vytvořením iontové vazby (bez sdílených elektronových párů) nebo sdílenými elektronovými páry vytvoření vazby sigma, a vedle ní i případně vazby nebo vazeb pí.
Pokud se vazba jakéhokoli typu (sigma, pí) vytvoří tak že jeden partner dotuje vazbu svým volným párem a druhý partner k tomu poskytne volný orbital, hovoříme o vazbě typu donor- akceptor. U prvků třetí a vyšších period vstupují do hry i orbitaly d. Atom tak může sdílet i víc než čtyři páry, nejčastěji 6párů - dvanáctielektronové pravidlo.
Samozřejmě se na vazbách nemusí podílet všechny elektronové páry. Příkladem může být voda, nebo amoniak. U vody kyslík se dvěma singl (samostatnými) elektrony ( 2s2 2p2p1p1) a dvěma volnými elektronovými páry vytvoří sigma-vazby se dvěma vodíky spárováním jejích elektronů se singl elektrony orbitalů p. Na třetím orbitalu p a orbitalu s budou volné páry.
Podobně ten amoniak - dusík s konfigurací 2s2 2p1p1p1 vytvoří 3 sigma-vazby s vodíky a elektronový pár na s-orbitalu zůstane jako volný.
Tak to na úplný úvod. Jak to doplníme?
| Nahlásit
No jak by to vypadalo třeba u CO2 ?
| Nahlásit
Třeba u CO2 je to jednoduché. C má elektronovou konfiguraci 2s2 2p1p1p0 - 4 elektrony, 4 orbitaly. jde o prvek 2 periody, s velkou ochotou k hybridizaci. Hybridizuje sp, elektronový pár orbitalu s se rozdělí a vzniknou 2 hybridizované (= energeticky rovnocenné) orbitaly. Kyslík má elektronovou 2s22p2p1p1, opět s velkou ochotou k hybridizaci. Každý z obou kyslíků vytvoří s hybridizovaným orbitalem uhlíku jednu vazbu sigma a jednu vazbu pí. na každém z obou kyslíků budou dva volné elektronové páry. Výsledkem je molekula
O=C=O, nad a pod každým kyslíkem má být čárka, znamenající volný pár. Viz třeba tenhle obrázek: jdem.cz/unm97 .
Každý volný elektronový pár je na něm zobrazen dvojici teček.
Zajímavější je oxid uhelnatý. Kyslík s oběma singl elektrony p-orbitalů uhlíku vytvoří dvojnou vazbu. Vysoká hustota elektronů na malém atomu kyslíku a prázdný p-orbitalk uhlíku vedou k tomu, že se mezi oběma atomy vytvoří další pí-vazba, ve které kyslík vystupuje jako donor elektronového páru. Na obou atomech zůstává volný elektronový pár:
∣C≡O∣ .
Je to asi složité a bez malování se to špatně vysvětluje, ale pojmy jako hybridizace se na gymnáziích učí.
| Nahlásit
dva volné páry jsou proto, že kyslík má 2s2 2p2p1p1, ty p1 vytvoří vazbu a zůstanou 2s2 a 2p2 a to jsou ty volné páry ?
| Nahlásit
Jo. Jestli si chceš zkusit něco složitějšího, zkus si napsat HNO2 a HNO3.
(Upr. 06.05.2012 19:50) | Nahlásit
Takže u HNO2 má první kyslík 2 a druhý 3 volné páry a dusík 1 volný pár ?
| Nahlásit
a u HNO3 se dusík hybriduje a volné páry budou u kyslíků ?
| Nahlásit
Při hybridizaci nemusí a často ani nejsou hybridizovány všechny orbitaly. V tomto případě jde o hybridizaci sp2, jsou hybridizovány dva orbitaly p a orbital s. Třetí orbital p vytvoří s jedním kyslíkem dvojnou vazbu. Dva kyslíky (ten s dvojnou vazbou, a druhý, který je součástí OH skupiny, mají dva volné elektronové páry, třetí kyslík má tři volné páry. Molekula se poněkud stabilizuje tím, že tento poslední kyslík si s kyslíkem s dvojnou vazbou tu vazbu pí vyměňuje - mezomerie. Ještě stabilnější je dusičnanový iont NO3-. Tam mají dva kyslíky tři volné páry a moho se tedsy do mezomerie zapojit všechny tři.
| Nahlásit
Pokud se HNO2 týká, jak bys to měla s oktetem u dusíku? Je to takhle:
H-O-N=O ; u obou kyslíků jsou dva volné páry, u dusíku jeden volný pár. Dusík má hybridizaci sp2, nehybridizovaný orbital p vytváří vazbu pí.
| Nahlásit
Dobrá, tak děkuji, jdu si to vyzkoušet na nějakých příkladech
| Nahlásit
jak poznam, ci orbital mam hybridizovat? Treba u PCl2 hyvridizuji fosfor, ktery ma mensi elektronegativitu nez chlor a u vody naopak kyslik s vetsi elektronegativitou nez vodik...
| Nahlásit
napriklad u CO2 mi vysel hybridni orbital u C s1p3 a u O s2p3d1 tak nevym ktery mi urcuje tvar te molekuly a mam u O uz jen jeden elektronovy par, protoze jsem O dala stejne jako C do excitovaneho stavu....
| Nahlásit
pardon, pisu z telefon, samozrejme nevIm
| Nahlásit
Nemel by nekdo odkaz na priklady tohoto téma ? :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek