Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Komplexotvorné reakce

Ahoj, chtěla bych se zeptat.
Mám 5% roztoky solí Co 2+, Cu 2+ a Zn 2+ a k těmto roztokům přidávám amoniak, když ho tam dám pár kapek vzniknou sraženiny hydroxidů těchto kovů. Když přidám amoniaku více, sraženiny se rozpustí a vzniká komplexní sloučenina. Mám za úkol napsat
1) reakce 5% roztoků iontů kovů s malým množstvím amoniaku
2) reakce vytvořených hydroxidů kovů s amoniakem - vznik komplexu

Zarazila jsem se u reakce těch iontů s amoniakem za vzniku hydroxidu, tutíž nemohu udělat ani druhý úkol. prosím poraďte. Děkuji
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
Jde o vodné roztoky, takže je k dispozici i voda. Kromě toho Všechny vznikající hydroxidy jsou slabé a málo rozpustné, takže soli těchto aniontů hydrolyzují, takže malém množství vzniká hydroxid i bez přídavku amoniaku. Protože ve většině případů jde o soli silných kyselin, zastavuje se hydrolýza v důsledku klesající koncentrace OH- ( = rostoucí koncentrace H+ - klesající pH). Malé množství amoniaku váže ionty H+ za vzniku kationtu NH4+ a tím posunuje rovnováhu ve prospěch vzniku hydroxidu:
Cu++ + 2H2O = Cu(OH)2 + 2H+; 2NH3 + 2H+ = 2NH4+ jsou iontové rovnice. Celkově
Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 = Cu(OH)2 + 2NH4NO3 nebo
CoSO4 + 2H2O + 2NH3 = Co(OH)2 + (NH4)2SO4
Zatím, co tímto způsobem reagují všechny tři ionty stejně, reakce hydroxidů s amoniakem se liší. Zatím co Zn tvoří nečastěji diamozinečnatany, měď tvoří tetraamoměďnatany a Co hexaamokobaltnatany. Všechny vzniklé komplexní kationty mají náboj stejný, jako centrální kation, tedy 2+:
Zn(OH)2 + 2NH3 = [Zn(NH3)2](OH)2; Cu(OH)2 + 4NH3 = [Cu(NH3)4]OH2; Co(OH)2 + 6NH3 = [Co(NH3)6](OH)2
Takhle by to fungovalo, kdybychom v amoniku rozpouštěli čistý hydroxid. V roztoku, vzniklém srážením soli to bude vypadat trochu jinak:
ZnSO4 + 2NH3 = [Zn(NH3)2]SO4; vznik komplexu vyžaduje zásadité prostředí a nadbytek amoniaku, proto se nejprve sráží hydroxid, jak bylo popsáno v úvodu. Teprve dalším nadbytkem amoniaku se hydroxid rozpustí za vzniku komplexní soli.
CuSO4 + 4NH3 = [Cu(NH3)4]SO4; CoSO4 + 6NH3 = [Co(NH3)6]SO4.
Kobaltnaté komplexy jsou málo stálé, snadno se oxidují za vzniku kobaltitých komplexů.

OK?
| Nahlásit
To ano takhe už to chápu, ale když nevím o jakou se rovná sůl , jak napíšu rovnici, aby na jedne stravě byl tedy ten určitý iont, voda a amoniak ? co mi vznikne ? dekuji
| Nahlásit
To jsou první reakce v úvodu nahoře:
Co++ + 2H2O + 2NH3 = Co(OH)2 + 2NH4+; takhle reagují i oba zbývající ionty.

Stačí?
| Nahlásit
jo , děkuji mockrát :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek