Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemická rovnováha

Prosím vás nevíte jak by se spočítal tentity příklad?

Při 25°C a tlaku 1,0*10^5 Pa je stupeň dissociace chloridu sulfurylu na SO2 a Cl2 roven 0,2. Určete rovnovážnou konstantu Kp a Kc.

Děkuji
Nevím si s tím vůbec rady :(
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
*tento
| Nahlásit
Je to jednoduché. Stupeň disociace α = (A0 - A)/A0
Mějme na počátku 1 mol SO2Cl2, který disociuje podle rovnice CO2Cl2 = SO2 + Cl2, tedy z 1 molu disociuje 0,2molu. Dostaneme rovnovážnou směs 0,8mol SO2Cl2 a po 0,2 molu SO2 a Cl2.
Z 1 molu SO2Cl2 dostaneme tedy 1,2 molu směsi. Molární zlomky složek jsou
X(SO2Cl2) = 0,8/1,2 = 0,6667; X(SO2) = X(Cl2) = 0,2/1,2 = 0,1667; parciální tlaky složek jsou úměrné molárním zlomkům. Pro p = 10^5Pa je
p(SO2Cl2) = 66,67kPa; p(SO2) = p(Cl2) = 16,67kPa => Kp = (16,67*10^3)^2/66,67*10^3 = 4,168*10^3
Nebo v relativním vyjádření ke standardnímu tlaku 101325:
Kp* = 0,1645^2/0,658 = 0,0271/0,658 = 0,0411
Koncentrace složek jsou úměrné jejich objemovým zlomkům a ty jsou úměrné jejich molárním zlomkům, pokud všechny složky budeme považovat za ideální plyny. Soustava o látkovém množství 1,2mol má za těchto podmínek objem
V = n*R*T/p = 1,2*8,314*298,15/10^5 = 0,029746m3 = 29,746dm3 a koncentrace složek budou
c(SO2Cl2) = 0,8/29,746 = 0,0269mol/dm3 a c(SO2) = c(Cl2) = 0,2/29,746 = 0,006724mol/dm3.
Kc = 0,006724^2/0,0269 = 0,00168

OK?
| Nahlásit
Děkuji mnohokrát:)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek