| Nahlásit

Kruhový děj

NO má v počátečním stavu objem 10^-3 m^3 , tlak 10^Pa a teplotu 47 °C . Plyn přešel nejprve izochorickým dějem do stavu, ve kterém byl jeho tlak 3.105 Pa.V dalším ději se objem plynu při stálém tlaku zvětšil na dvojnásobnou hodnotu předcházejícího stavu. Při dalším ději zůstal objem plynu stálý a plyn zmenšil svůj tlak na původní hodnotu. Při posledním ději se plyn izobarickým dějem vrátil do počátečního stavu . Určete hmotnost plynu, tlak plynu, objem plynu a teplotu plynu v jednotlivých stavech. Při kterých dějích plyn přijal teplo a konal práci? Určete celkovou užitečnou práci, přijaté a odevzdané teplo a účinnost (Cp=975 J/kg/K, kappa=1,4).
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
V počátečních podmínkách ti vypadla klíčová číslice z údaje o tlaku. Bez ní s tím nejde nic dělat.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek