Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Výpočty z chemických rovnic

Prosím mohl by mi někdo poradit s pár přiklady? Předem moc děkuju.
1) Vypočítejte hmotnost (g) roztoku ethanolu (w=80%) nutnou k esterifikaci 18g kyseliny štavelové. Zjistěte latkové množství diethylesteru kyseliny šťavelové vznikajicího touto reakci. Vysledek ma být:23g , 0,2 molu
2)Vypočitejte kolik g hliniku (obsahujici 15% primesi) a kolik cm3 5M-HCL je třeba,aby vzniklo 120dm3 vodiku. Mr(Al)=27 , Mr(HCl)= 36,5 . Vysledek: 113,4g , 2142,8cm3
3) Směs 7,16g NAOH+KOH reaguje s HCl za vzniku 10,08g směsi chloridu. Jaké je složení směsi? Mr(NAOH)=40 ,Mr(KOH)=56. Vysledek:2,96g KOH , 4,2g NAOH.
Témata: chemie

6 reakcí

| Nahlásit
1: (COOH)2 + 2CH3CH2OH = (COO)2(CH2CH3)2 + 2H2O
n((COOH)2) = n(CH3CH2OH)/2 => n(eth.) = 2*n((COOH)2) = 2*18/90,03 = 0,4mol ethanolu
m = n*M = 0,4*46,07 = 18,67g; m(80%) = 18,67/0,8 = 23,34g 80% ethanolu.
n(diethylest.) = n(šťav.) = 18/90 = 0,2 molu.

2: 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2; n(H2)/3 = n(Al)/2 = n(HCl)/6;
p*V = n*R*T => n(H2) = p*V/(R*T) = 101325*0,12/(8,3145*273,15) = 5,354 mol H2
n(H2)/3 = n(HCl)/6 => n(HCl) = 2*n(H2) = 2*5,354 = 10,707mol HCl; V = n/c = 10,707/5 = 2141,5 cm3 5M HCl
n(Al)/2 = n(H2)/3 => n(Al) = (2/3)*n(H2) = 5,354*2/3 = 3,569 mol Al
m(Al) = 3,569*27 = 96,37g Al; m(85%) = 96,37/0,85 = 113,38g 85% Al.

3: Indexy n budou označovat indexy hydroxidu a chloridu sodného, k draselného. Reakcí 1 molu hydroxidu vznikne 1 mol chloridu, látkové množství chloridů je rovné látkovému množství hydroxidů. M(NaCl)=58,4; M(KCl) = 74,6g/mol
n(n)*40 + n(k)*56 = 7,16; 58,4*n(n) + 74,6*n(k) = 10,08
n(n) + 1,4*n(k) = 0,179 ; n(n) + 1,28*n(k) = 0,173 => 0,12*n(k) = 0,006 => n(k) = 0,05 mol KOH = mol KCl.
m(KOH) = 0,05*56 = 2,8g KOH; m(NaOH) = 7,16 - 2,8 = 4,36g NaOH.
Patrně rozdíl jde na konto zaokrouhlovacích chyb.
| Nahlásit
Děkuju moc. Jen u te 3) jsem se ztratila. Když nebudu mit v přikladě M(NaCl)=58,4; M(KCl) = 74,6g/mol a nebudu moct použít tabulku, tak by se to dalo jak vypočítat?
| Nahlásit
Dalo by se to vypočítat, pokud bys měla k dispozici alespoň M(OH-) a Ar(Cl). Pak bys z rozdílu hmotností obou směsí vypočítala látkové množství aniontu. pak i hmotnost kationtů v e směsích. Z toho pak látkové množství -NaOH a KOH. To bych ti mohl ukázat. Jinou možnost nevidím. Molární hmotnost OH- = 17g/mol by každý dal dohromady. problém je s Ar(Cl). Pokud bys ji mněla, můžeš spočítat i molární hmotnosti NaCl a KCl. Jiná možnost mně nenapadá.
| Nahlásit
Dobrý den, mohl byste mi prosím ještě jednou vysvětlit příklad 3), stačí od řádku n(n) + 1,4*n(k)= 0,179, jak stě přišel k 0,179? A taktéž k číslu 0,173 a dále 0,12? Děkuji mnohokrát za vaši odpověď.
| Nahlásit
n(n)*40 + n(k)*56 = 7,16
vydělit 40
n(n) + 1,4*n(k) = 0,179

-----------------
58,4*n(n) + 74,6*n(k) = 10,08
vydělit 58,4
n(n) + 1,28*n(k) = 0,173

-----------------
n(n) + 1,4*n(k) = 0,179
n(n) + 1,28*n(k) = 0,173

Soustava 2 rovnic o 2 neznámých.
Jeden z možných postupů řešení je rovnice od sebe odečíst:
[n(n) + 1,4*n(k)] - [n(n) + 1,28*n(k)] = 0,179 - 0,173
0,12*n(k) = 0,006
atd.
| Nahlásit
Jasně, už chápu, děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek