| Nahlásit

Cha rakterizuj destilaci za normálního tlaku a destilaci s vodní parou

Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
difúzní separační proces, důležitá laboratorní i průmyslová metoda čištění a dělení kapalných látek. Při jednoduché destilaci se kapalina při teplotě varu odpařuje v uzavřené nádobě, její páry se vedou do chladiče, kde ochlazením zkapalní a kapalina (destilát) se jímá v tzv. předloze. Méně těkavé kapalné podíly nebo nečistoty zůstávají ve varné nádobě. Při vakuové destilaci se destiluje při nižším tlaku a tím i nižší teplotě. Při frakční destilaci se různé podíly destilátu, vroucí při různých teplotách, jímají zvlášť. Destilace molekulární umožňuje za vysokého vakua destilovat vysokovroucí látky, které se při normální (atmosférické) destilaci (tj. při své teplotě varu) rozkládají. Při destilaci s vodní párou se vypařování těkavější kapaliny dociluje přeháněním přehřáté vodní páry (vzniká nižší teplota varu směsi než složek).
| Nahlásit
díky moc
| Nahlásit
taky díky :D
| Nahlásit
njn chemická olympiáda
| Nahlásit
ale taky díky
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek