| Nahlásit

Co je to za zkratku Q?

Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Q se užívá pro metrický cent, ale většinou se píše malým písmenkem q
| Nahlásit
nebo Q může být značka pro teplo, jednotka Joule, např. Q = c.m.(t-t0)
| Nahlásit
Značka <Q>
tato značka je to tožná jako značka <BLOCKQUOTE> slouží k zobrazení kratších citací v HTML4, které mohou být přímo součástí textu.

http://interval.cz/clanky/toulky-po-webu-2/

Veličina : OBJEMOVÝ PRŮTOK

Značka veličiny Q, QV

Komentář
Diferenciální podíl objemu, proteklého uvažovaným průřezem, za příslušného času

Hlavní jednotka veličiny 1 m3.s3-1 (metr krychlový krát sekunda na minus první)

Vedlejší jednotka 1 l.s-1, 1 m3.h-1

Definice hlavní jednotky Objemový průtok 1 m3.s-1 má ustálený průtok dané látky, při němž projde libovolným kolmým průřezem objem 1 m3 této látky za čas 1

Veličina : TEPLO

Značka veličiny Q

Komentář

Změna vnitřní energie při tepelné výměně mezi dvěma tělesy

Hlavní jednotka veličiny 1 J (joule)

Jednotka dřívější 1 cal

Adresa:

www.npj.cz/dokumenty/S15.pdf

zahrnuje program sledování kvality, Q, CZQ

Jak je z uvedeného patrné, zkratka Q má dost rozmanité použití. Ve fyzice je uplatňována jeko označení tepla a průtoku. Soudím, že pravděpodobný zýjem tazatele se týká právě tepla. Doporučuji pročíst komentář na adrese:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178691-teplo
| Nahlásit
q muze znamenat i neco v abecede
| Nahlásit
Něco v abecedě! No ano! Po více než pěti letech konečně správná odpověď!
| Nahlásit
q může být i zkratka slova kvartál
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek