Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Titrácia slab.kys. silnou zás.

Titrácia slabej kyseliny ( 250ml 0,1M CH3COOH) silnou zásadou (0,5M NaOH) - Vypočítajte objem NaOH a pH vzniknutej soli.
Témata: chemie

6 reakcí

| Nahlásit
V bodě ekvivalence je veškeré množství CH3COOH převedeno na analytické množství iontu. Na to je potřeba
n(NaOH) = n(CH3COOH) = 0,25*0,1 = 0,025molNaOH = n(CH3COO-)
V(NaOH) = n/c = 0,025/0,5 = 0,05dm3 0,5M NaOH. Celkový objem roztoku bude 0,3dm3. Koncentrace octanu (analytická koncentrace CH3COONa) bude 0,025/0,3 = 0,08333mol/dm3.
Část iontů CH3COO- bude hydrolyzovat: CH3COO- + H2O = CH3COOH + OH-.
pOH = 0,5*(pKb(CH3COO-) - log(cb)). Vypočteme pKb konjugované báze ke kyselině octové s pKa = 4,75 vztahem pKa + pKb = 14 => pKb = 14 - pKa = 14 - 4,75 = 9,25
pOH = 0,5*(9,25 - log(0,08333)) = 5,164; pH = 14 - pOH = 14 - 5,164 = 8,835

OK?
| Nahlásit
áno, vďaka.
| Nahlásit
A ak by som mohla ešte jeden príklad:
Teoretický výťažok reakcie zrážania sádrovca je 9,4g. Vypočítajte koľko ml roztoku chloridu vápenatého (0,27M) a kys. sírovej (5,4%) je potreba pre jeho kvantitatívne vyzrážanie.
| Nahlásit
Sádrovec je poměrně rozpustný (0,26g/100g vody). Čemu říkáš kvantitativní vysrážení? Je možné potlačit rozpustnost nadbytkem H2SO4.
| Nahlásit
No rovnica by mala vyzerať : H2SO4 + CaCl2 + 2H2O = CaSo4*2H20 + 2HCl
| Nahlásit
Nejde o rovnici, jde o zbytkovou koncentraci Ca++.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek