Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Proč (ne)/ušlechtilý kov v roztoku své vlastní soli uvolní kationty/anionty

A dojde tak k elektronové dvojvrstvě? Proč jedno z toho uvolní do roztoku kladný náboj a ten druhý náboj záporný?
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
Proč třeba Zn v ZnSO4 vyloučí kationty Zn2+? A obdobně Cu v CuSO4 kationty z roztoku CuSO4 přijme?
(Upr. 11.10.2012 17:46) | Nahlásit
Protože zinek má chemický potenciál kovového zinku vyšší, než mají ionty Zn++, kdežto u mědi je tomu naopak. Pokud tedy není komu předat elektrony, nabijí se zinková elektrody v roztoku své soli záporně a tím se vykompenzuje rozdíl chemických potenciálů. Totéž, jen s opačným znaménkem bude probíhat u mědi.
| Nahlásit
Takže měďná elektroda (katoda) bude v galvanickém článku (ve svém roztoku) odtrhávat elektrony a přijímat kationy Cu++, které pochází z CuSO4? Takhle to je?

Jo a mimochodem, za odpověď moc děkuju:)
| Nahlásit
Kationt Cu++ se vyloučí na elektrodě. Tím na elektrodě vznikne nedostatek elektronů, což se projeví jako kladné napětí. Naopak na zinkové elektrodě atom přejde do roztoku jako Zn++ a své dva valenční elektrony ponechá na elektrodě. Tak na elektrodě vznikne záporné napětí. Když bude napětí dostatečně velké, bude bránit atomům Zn v přechodu do roztoku, takže se pochod zastaví. Předpokládá se, že roztoky v okolí obou elektrod jsou odděleny diafragmou nebo spojeny solným můstkem. Když teď propojíme obě elektrody vnějším obvodem, elektrony, přebývající na zinkové elektrodě jím budou přecházet na měděnou elektrodu a obě reakce se zase rozběhnou.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek