| Nahlásit

porušení osobní svobody

Pokud někdo někoho natáčí bez jeho vědomí, třeba při sexu, je to porušení osobní svobody?
Témata: právo
Diskuze
| Nahlásit
Může to být klasifikováno jako nebezpečné pronásledování:

Stalking jako trestný čin

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalking
| Nahlásit
Řekl bych, že porušování osobní svobody zákon nezná, že je jen omezování osobní svobody a to tenhle případ asi nebude, protože to znamená, že se tý osobě znemožňuje volný pohyb.
| Nahlásit
Přesně tak, osobní svoboda s tím nemá co dělat, a trestní zákoník pouze u mladistvých a dětí.
Dříve to byla ochrana osobnosti, dnes je to jinak:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Oddíl 6: Osobnost člověka
Pododdíl 2: Podoba a soukromí
§ 86
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek