| Nahlásit

Způsobení škody na bytě příbuzného, uplatnění pojištění

Dobrý den, prosím o informaci.
Bydlím v rodiném domě se dvěma oddělenými bytovými jednotkami. Poškodila jsem koupelnu spodního bytu, ve kterém bydlí můj švagr se švagrovou. Jsem pojištěná. Mohu uplatňovat řešení této pojistné události, když jsme v takovémto příbuzenském vztahu. Švagrová je sestra mého zemřelého manžela.
Moc děkuji za odpověď.
Témata: právo
Diskuze
| Nahlásit
Pokud vím, tak to bývá tak, že pojistku nelze uplatnit u I. skupiny příbuzných, tj. příbuzní v řadě přímé (potomci a rodiče) a manželé. Švagr a švagrová tam nepatří, ti patří do II. skupiny.
Ale záleží na tom, jak je vaše pojistná smlouva uzavřena, zřejmě se tam bude operovat s termínem "blízká osoba" a může být definován jinak. Určitě si smlouvu prostudujte, případně kontaktujte pojišťovnu.
| Nahlásit
Tak se musím trochu poopravit. Pokud by se ve smlouvě pracovalo s pojmem osoba blízká a tento termín nebyl vysvětlen, pak by se brala zřejmě definice z Občanského zákoníku, § 22:

"(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí."

Což by bohužel byl nejspíše váš případ.
Určitě se tedy podívejte do smlouvy, co se tam vlastně píše.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek