Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

výpočet objemu

Mám k dispozici roztik HCl o hmotnostním zlomku 0,35 a hustotě 1,18 g/cm3. Jaký objem této kyseliny musím odměřit, aby v něm bylo 15 molů HCl?
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
V*ρ*w/Mr = 15 -> V = ...
(aspoň myslím)
(Upr. 20.04. 08:18) | Nahlásit
Asi raději po krocích: m(HCl) = n*M = 15*36,461 = 546,915g. A teď hmotnost roztoku:
v = 0,35 = m(HCl)/m(rozt) => m(rozt.) = 546,915/0,35 = 1562,614g
V = 1562,614/1,18 = 1324,25 cm3

Jasné?
| Nahlásit
K určení objemu kyseliny potřebuji znát její hustotu, tu vypočtu z koncentrace roztoku. Hustotu vody znám - 1g/cm3.
Hmotnostní zlomek w (HCl)= 0,35 znamená, že hmotnost kyseliny ku hmotnosti vody jsou v roztoku v poměru 35:65
Hustotu kyseliny vypočtu z rovnice:

35*hustota kyseliny + 65*hustota vody = 100*1,18 (1,18 tj. výsledná hustota roztoku)
ro(HCl) = (100*1,18 - 65*1)/35 = 1,5143 g/cm3

Spočítám molární hmotnost kyseliny, tj. sečtu atomové hmotnosti jednotlivých prvků - ty najdu v periodické tabulce (mezek už udělal přede mnou) M=36,461 g/mol.

Kyseliny chlorovodíkové mám 15 molů; tzn. její hmotnost m(HCl) = 15*36,461 = 546,915g
Objem kyseliny V(HCl) = m(HCl)/ro(HCl)= 546,915/1,5143 = 361,17cm3 = 0,361l

To Mezek: Vy jste počítal ne objem kyseliny, ale objem roztoku kyselina + voda

Kontrola: Musí souhlasit součet hmotnosti - zákon zachování hmotnosti:

m(HCl) + m(H2O) = m(HCL+H2O); m(HCl)=546,915g , m(H2O)=(65/35)*546,915=1015,7g (tj. cca 1l)
546,915 + 1015,7= 1562,615g ... souhlasí s vypočtenou m(rozt.)
| Nahlásit
Myslím, že příspěvek Anonym Xikahyh nebyl myšlen vážně. Ale přesto, pokud byl myšlen vážně, upozorňuji, že chlorovodík je plyn, takže ta vypočtená hustota je naprosto mimo reealitu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek