| Nahlásit

výpočet tepla

Vypočítejte kolik tepla je třeba odvést při izotermálním zkomprimování 1 molu CO2 při teplotě 20°C z objemu V1=23,94 dm3 na objem V2=V1/10 za předpokladu ideálního chování CO2. Jestliže bychom stejné množství tepla (v absolutní hodnotě) dodali do původního systému izobaricky jaká by byla jeho finální teplota a objem? Pro tepelnou kapacitu CO2 za konstantního tlaku platí Cp=44,14 JK-1*mol-1
Témata: chemie
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek