| Nahlásit

Patří tam - JAKO?

Měl jsem hlad jak (jako) smečka divokých kojotů.
Sunul se jak (jako) dravá šelma.
Úhozem krotnu jak (jako) beránek.
Diskuze
| Nahlásit
Obě možnosti jsou přípustné - jak i jako.
(Upr. 06.09.2014 14:09) | Nahlásit
Protože jde o přirovnání, užívá se tvar jako. Jak je nespisovné.
---
Roplňuji:
Je pravda, že výraz "jak" je nespisovný, ale neupřesnila jsem za jakých podmínek - např. jak budeš zlobit, dostaneš pohlavek. Ten člověk, jak jsem ti o něm říkal.

Navíc zájmeno "jak" se užívá jako přirovnání zpravidla ve vedlejších větách - např. byl větší, jak (než) jsem si ho představoval, nebo jak - tak - jak si ustele, tak si lehne nebo vynikal jak nadáním, tak houževnatostí.

Jako - v přirovnání, když nejde o věty, se používá více tvar jako - zdravý jako ryba, vysoký jako jedle. Ale i v souvětí při sronvání se užívá častěji jako - lže, jako když tiskne.

Ptám se, jak je chlapec vysoký = jako jedle.

Knižní zdroj? Slovník spisovné češtiny

V příručce je obecnější vysvětlení.
| Nahlásit
Koukám jako blázen, takže jsem v tom nelítal sám. Děkuju za vysvětlení.
(Upr. 05.09.2014 15:46) | Nahlásit
Ještě mne napadlo, možná je ta otázka zcestná, ale pokud některé z přirovnání zasadím do dialogu, kde je ten rozhovor uvolněnější, je to moc mimo mísu napsat - jak -? Když se toleruje třebas, bys, kdybys, měls, atd. Prostě mne napadá, pokud to bude v popisu, tam je to jasné, ale u rozhovoru, připadne mi, že asi neznám v mém okolí nikoho, kdo by řekl: MÁM HLAD JAKO SMEČKA KOJOTŮ. ... Nejspíš by to vystřihl s tím - JAK - ,, Je to tedy možné napsat do hovoru takto, nebo je to už moc mimo? Dá se to tolerovat? Pochopil jsem, že JAK je v těch přirovnáních nespisovné, jde mi jen o to, když bych to psal do běžného rozhovoru - k vůli větší autenticitě, bylo by to moc špatně?
(Upr. 05.09.2014 17:28) | Nahlásit
Tvary bys, kdybys jsou spisovné, měls, třebas hovorový - tedy pro mluvený projev. .Uvádím vždy tvary spisovné, takže tvar "jako" se týká písemného spisovného projevu.

"Mám hlad jak smečka kojotů" můžete užít samozřejmě v mluveném projevu, dokonce i v písemném projevu třeba jako něčí citaci - dáte do uvozovek nebo ve vypravování v přímé řečí apod. Pokud píšete kamarádovi, tak je vaše věc, zda píšete spisovnou nebo nespisovnou češtinu.

Třeba spisovatelé píší spisovně, ale v dialogu pro charakteristiku postav používají tvary nespisovné.

Rozuméte, co mám na mysli?
(Upr. 05.09.2014 19:15) | Nahlásit
Jste skvělá! Tohle jsem potřeboval vědět, přesně o to mi šlo. Vědět kdy, popřípadě jak si to dovolit napsat. Bál jsem se, abych v psaní některých dialogu nebyl až moc uhlazený. Aby to bylo trochu ¨civilnější¨. DÍK, DÍK, A JEŠTĚ JEDNOU DÍK!!!
| Nahlásit
501026 (5.9. 13:16): Odkud pochází informace, že "jak" je v této souvislosti tvar nespisovný? Ve Slovníku spisovného jazyka českého http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=jako&sti=23091&where=hesla&hsubstr=no je u hesla "jako" s významem srovnávacím napsáno "též jak". Žádná připomínka, že by tvar "jak" byl nespisovný, tam není.
(Upr. 06.09.2014 17:41) | Nahlásit
Slovníky uvádějí oba výrazy - na prvním místě jako. Nemluvím o starých přirovnáním, která jak obsahují, ale o nově vznikajících. Doplnila jsem k původní odpovědi.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek