| Nahlásit

příklad do chemie

Zdrojem kyslíku v spec. dých. přístrojích je peroxid sodný, který reaguje s oxidem uhličitým podle rovnice Na2O2 + CO2 --> Na2CO3 + 1/2 O2. Kolikrát lze přístroj použít, obsahuje-li 2,5kg Na2O2 a spotřebuje-li se při jednom použití asi 72dm3 kyslíku (měřeno za normal.podm.).? děkuji za pomoc
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Pokud žádáte o pomoc s vyřešením úlohy nebo příkladu, vždy uveďte, jak jste se úkol snažili vyřešit a na jaký problém jste při tom narazili. Je zakázáno jen opsat zadání úkolu a čekat, že ho někdo za vás udělá.
Podorobný popis problému a vašeho dosavadního snažení je předpokladem pro přesnou a rychlou odpověď.
https://www.ontola.com/cs/arti/terms
| Nahlásit
ok,ve výsledcích je napsáno 5x.me vychazi výsledek 4,8,tak nevím jestli počítam správne nebo je to jen zaokrouhlení. Z Na2O2 hmotnosti si vypočtu látk.množství,což je 2500/78=32,05 mol. latk.množství kyslíku je poloviční, takže to vychází 16,02 mol a z tohoto látk.množství vypočtu hmotnost, následně hmotnost Na202 vydělím hmotností kyslíku,takže 2500/512,8=4,87. Ve svých výpočtech jsem nepoužila udaj s objemem kyslíku a navíc se mi výsledek trochu líší od správného,nevím tedy, jestli počítám správně.
(Upr. 07.09.2014 16:48) | Nahlásit
Počítáš to zpočátku dobře, rozdíl je skutečně dán zaokrouhlovacími chybami. Jen malá připomínka - přepočty ma hmotnost jsou složitější, takže zvyšují zaokrouhlovací chybu. Když použiješ přesnější molární hmotnost peroxidu - 77,98g/mol, dostaneš látkové množství uvolněného kyslíku 16,03mol.
Na jedno použití se spotřebuje n(O2) = V/Vm = 72dm3/22,41dm3/mol = 3,21mol O2.
Počet použití = 16,03/3,21 = 4,994.
Ve tvém postupu mi chybí použití údaje o těch 72dm3 na jedno použití. Nepochopil jsem při bližším zkoumání, proč jsi dělila hmotnost peroxidu hmotností vzniklého kyslíku. Když získáš celkové množství uvolněného kyslíku ať už jako látkové množství nebo jako hmotnost, pak pro počet použití je důležitá jeho spotřeba při jednom použití.
Ještě dodatek: Představ si, že v tom přístroji by byl místo Na2O2 K2O2 o stejné hmotnosti:
M(K2O2) = 110,195g/mol; n(O2) = 2500/(2*110,195) = 11,34 mol, tedy méně. Hmotnost kyslíku by byla
m(O2) = 11,34*32 = 363g. Podle tvého postupu by naopak bylo možné přístroj použít
počet použití = 2500/363 = 9,99 - 10x. Méně kyslíku při stejné spotřebě - dvojnásobek použití?
| Nahlásit
Ano, děkuji za vysvětlení.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek