| Nahlásit

reakce měďnaté soli a H2S za vzniku CuS

Kolik gramů CuS se vysráží z roztoku měďnaté soli působením 7,6 litru sirovodíku při teplotě 27 stupňů Celsia a tlaku 93 kPa?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
n(H2S) = p*V/(R*T) = 0,0076m3*93000Pa/(8,314*300,15) = 0,2832 mol
Cu++ + H2S = CuS + 2H+ => n(CuS) = n(H2S); M(CuS) = 95,611g/mol
m(CuS) = n*M = 0,2832*95,611 = 27,08g; samozřejmě za předpokladu, že měďnaté soli je nadbytek.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek