Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Rozpustnost a krystalizace

Zdravím, mohl by mi někdo prosím poradit, jak vypočítat následující příklady? Vůbec si nevím rady. Děkuji moc.

1/ Z vodného roztoku bromičnanu praseodymitého nasyceného při 40 C o hmotnosti 550 g se při ochlazení na 0 C vyloučilo 198,5 g Pr(BrO3)3. Jaká je rozpustnost Pr(BrO3)3 ve vodě při 0 C. Rozpustnost Pr(BrO3)3 ve 100 g H2O: 144 g při teplotě 40 C. Výsledek: 55,9 g ve 100 g vody

2/ Z vodného roztoku síranu nikelnatého nasyceného při 100 C o hmotnosti 700 g se při ochlazení na 20 C vyloučilo 312,66 g NiSO4.6H20. Jaká je rozpustnost NiSO4 ve vodě při 20 C. Rozpustnost NiSO4 ve 100 g H20: 76,7 g při teplotě 100 C. Výsledek: 44,76 g ve 100 g vody

3/ Z roztoku síranu měďnatého v těžké vodě nasyceného při 100 C o hmotnosti 400 g se při ochlazení na 5 C vyloučilo 253,23 g CuSO4.5D2O. Jaká je rozpustnost CuSO4 v těžké vodě při 5 C? (Ar(D)= 2,014). Rozpustnost CuSO4 ve 100 g těžké vody: 76,1 g při teplotě 100 C. Výsledek: 13,32 g ve 100 g vody

4/ Do nádrže se postupně napustily tyto roztoky chloridu barnatého: 150,0 kg s w=0,05; 350,0 kg s w=0,1 a 480,0 kg s w=0,15. Směs roztoků se skladuje při 20 C a chlorid barnatý nesmí v nádrži krystalovat. Jaké maximální množství vody se může odpařit z roztoku skladovaného v nádrži? Rozpustnost BaCl2 ve 100 g H2O: 37,93 g při teplotě 20 C. Výsledek: 563,5 kg

5/ Při -27 C je možno připravit až 4,89% roztok Ba(NO3)2 v kapalném amoniaku. Jaká je rozpustnost Ba(NO3)2 v kapalném amoniaku při 22 C v g soli/100 g rozpouštědla, jestliže bylo do 200 g roztoku nasyceného při -27 C přidáno 191,48 g Ba(NO3)2 za úplného rozpuštění a vzniku nasyceného roztoku?
Výsledek: 105,8 g ve 100 g NH3
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Vyber si z toho maximálně dva vzorové příklady.
| Nahlásit
Dobře, tak prosím 2/ a 5/
| Nahlásit
2: Musíme si rozmyslet, co se bude dít. Máme roztok o známém složení. Po ochlazení se část vody a NiSO4 vyloučí jako hexahydrát a zbytek NiSO4 zůstane rozpuštěn ve zbytku vody. Z toho vypočteme rozpustnost NiSO4 ve 100g vody při dané teplotě. Hmotnostní zlomek NiSO4
w(100) = 76,7/176,7 = 0,43407; m(NiSO4) = 0,43407*700 = 303,848g; m(H2O) = 700-303,848 = 396,152g.
M(NiSO4) = 154,756 g/mol; M(NiSO4.6H2O) = 262,848 g/mol. Vyloučených 312,66g hexahydrátu obsahuje
m(NiSO4) = m(hexah.)*M(NiSO4)/M(hexah.) = 154,756*312,66/262,848 = 184,084 g NiSO4 a
m(H2O) = 312,66-184,084 = 128,576g. V roztoku tedy zůstalo
m(NiSO4) = 303,848-184,084 = 119,764g NiSO4 a m(H2O) = 396,152-128,576 = 267,576 g H2O
Rozpustnost při 20°C je 100*119,764/267,576 = 44,7589g/100g vody.

Tak to by bylo. Pokud bude potřeba, tak ti odpoledne ukážu tu 5. OK?
| Nahlásit
Při -27 °C 200g roztoku obsahovalo 9,78g Ba(NO3)2 a 190,22g NH3. Po přidání 191,48 g Ba(NO3)2 roztok obsahoval 190,22g NH3 a 191,48+9,78 = 201,26g Ba(NO3)2. Ve 100g NH3 bylo při této teplotě rozpuštěno 100*201,26/190,22 = 105,8 g/100g NH3.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek