| Nahlásit

chemie - priklady

Ahojte, pomohli by ste mi prosim s prikladmi?

a)jaka je molarna koncentrace KF v roztoku, jestlize je rozpusteno 116g soli v jednom litru roztoku? (spravny vysledok: 2mol/dm3)

b)kolik procent vody priblizne obsahuje sloucenina Na2CO3 x 10H2O? (spr.vysl.: 62,9)

c) Kolik g vody je potreba pro ztuhnuti 435g sadry? (spr.vysl.:81g)

d)Kolik g kyseliny octove vznikne teoreticky z 690 g ethanolu? (spr.vysl.: 900g)

e)24% roztok o objemu 500 ml se ma odparenim vody zahustit na 60%. Jaky bude vysledny objem? (spr.vysl.:200ml)

Dakujem!
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
A: M(KF) = 58,0967g/mol ; c(KF) = (m/M)/V = (116/58,096)/1dm3 = 1,9967mol/dm3

B: M(Na2CO3.10H2O) = 286,1412g/mol; mol obsahuje 10 molů vody o M = 18g/mol, tedy 180g vody.
%H2O = 180*100/286,1412 = 62,9%

C: M(CaSO4.0,5H2O) = 145,15g/mol M(H2O) = 18,02g/mol
CaSO4.0,5H2O + 1,5H2O = CaSO4.2H2O ; Sádra je hemihydrát, s vodou reaguje ne nerozpustný dihydrát.
n(H2O) = 1,5*n(CaSO4.05H2O) = 1,5*(435/145,15) = 4,495mol; m(H2O) = n*M = 4,495*18,02 = 81g

D: CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O; n(CH3COOH) = n(CH3CH2OH)
m(CH3COOH)/M(CH3COOH) = m(CH3CH2OH)/M(CH3CH2OH)
m(CH3COOH) = m(CH3CH2OH)*M(CH3COOH)/M(CH3CH2OH) = 690*60,052/46,068 = 899,45g

E: Ke správnému výsledku se dostaneš jen za předpokladu, že hustota obou roztoků je 1g/cm3.
Označme si hmotnost rozpuštěné látky x. Vzhledem k předpokladu můžeme objem roztoků současně považovat za hmotnost. Pak x = m*0,24 = m1*0,6 => m1 = 500*0,24/0,6 = 200.
| Nahlásit
a) C=n/V => m/M×V, M z tabulek je 57, m=116g, V=1dm3=1l..
b) Nejsem si jistá, ale budou tam hrát roli poměry hmotností z tabulek /106 uhličitan a 18 voda/ a poměry látkových množství jsou ze vzorce 1:10.
c) Najdi si rovnici na tuhnutí sádry a pak přes látková množtví (koeficienty u vyčíslené rovnice) Např. 2H2 + O2 -> 2H2O, kde 2n(H)=n(O)=2n(H2O).. n=m/M, kde m=435g a M sádry dá lát. množství sádry a to se musí rovnat n(H) z rovnice
d)Znovu podle rovnice premeny se musí sobě rovnat látkové množství všech zúčastněných látek.
e)Do rovnice m*w=m1*w1+m2*w2 pro miseni se udela m*60%=24%*500-0(odparuje se voda, ta ma nulovou konc.) => 0,6m=0,24*500 Tadá..
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek