| Nahlásit

Reakční entalpie

Chápu to správně, že reakční entalpie chemické reakce (uvažujme úplnou přeměnu látky, zanedbejme nějaký reálný (neúplný) stupeň přeměny) není prostý rozdíl energií elektronových obalů produktů a reaktantů, nýbrž rozdíl úplné vnitřní potenciální energie? Narážím na to, že u reakcí zjevně bez kovalentních interakcí (například při hydrataci kationtů) se také objevuje reakční entalpie. Při hydrataci se částice vzájemně urychlí (a kmitají kolem energetických minim nekovalentních interakcí...); ale tím že se urychlí, se zvýší jejich teplota a my pozorujeme nějakou entalpii.
Reakční entalpie tedy není obecně rozdíl energií elektronových obalů???
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Záleží na definici pojmů:
NaCl(s) = Na+(l) + Cl-(l) nebo H2O(l) = H2O(g) považuješ za reakce? A co tohle:
CH4(g) + 3O2(g) = CO2(g) + 2H2O(g) nebo CH4(g) + 3O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l)
Myslím, že proto je definován pojem standardní slučovací entalpie. Jak je definována reakční entalpie nevím. Má vůbec nějakou přesnou definici, nebo záleží na kontextu?
| Nahlásit
Já definuji reakční entalpii jako uvolněné teplo od začátku libovolné chemické reakce až do jejího rovnovážného stavu. Samozřejmě, zajímají mě spíš chemické reakce v tom užším smyslu.

Dřív jsem si myslel, že pro určení reakční entalpie chemické reakce (uvažujme opět úplnou přeměnu látek) stačí vypočítat energii elektronových obalů produktů a reaktantů. Teď vidím, že principiálně to asi není správně, protože částice se můžou urychlit elektrickým polem, aniž by se ta informace nějak "zapsala" do jejich elektronových obalů. Tak bych rád slyšel názor někoho jiného, co si o tom myslí.

Hlavně by mě zajímalo, jak se reakční entalpie rigorózní chemické reakce (tam kde dochází k dostatečné přeměně elektronových obalů) liší od rozdílu energií elektronových obalů produktů a reaktantů.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek