Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Prosím o vysvětlení titrace

0,1M HCl které je 25ml titrujeme 0,1M NH3 o 25ml, jaké bude pH výsledného roztoku ?
Nevím si rady, jak to udělat pro slabou zásadu, v připadě, že by to bylo např. NaOH bych si rady věděl.

Děkuji o vysvětlení postupu
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Jde o sůl slabé zásady a silné kyseliny. V bodě ekvivalence budou v roztoku přítomné ionty silné kyseliny (Cl-) a slabé zásady (NH4+). Iont NH4+ bude z části hydrolyzovat podle rovnice
NH4+ + H2O = NH3 + H3O+, takže roztok bude kyselý.
Připomeneš si Bronstetovu teorii - přijetím protonu se vzniklý amonný ion stává kyselinou, takže NH3 a NH4+ je konjugovaný pár zásada/kyselina a pro jejich disociační konstanty platí že
pKb + pKa = pKw = 14.V tabulkách najdeme pro amoniak pKb = 4,755, takže pKa(NH4+) = 9,245.
pH roztoku vypočítáme pomocí zjednodušeného vztahu pH = 0,5*(pKa - log(ca)) kde
ca = c(NH4)+ = c(Cl-). nn(HCl= 0,1*0,025 = 0,0025mol; V(rozt.) = 25 + 25 = 50cm3 = 0,05dm3
c(NH4+) = 0,0025/0,05 = 0,05mol/dm3
pH = 0,5*(9,245 - log(0,05)) = 5,273.

OK?
| Nahlásit
Ok, ted už chápu, díky :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek