Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

kalorimetria - príklad

Mosazné těleso o hmotnosti 300 g bylo vloženo do kalorimetru s tepelnou kapacitou 100 J/K obsahujícího 500 g vody o teplotě 20 °C . Po vložení se teplota ustálila na 26 °C .Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J/kg.K , mosazi 390 J/kg.K . Teplota tělesa byla přibližně ?

správna odpoveď: 130 °C
Témata: fyzika

1 reakce

| Nahlásit
Teplo odevzdané se musí rovnat teplu přijatému.
Q(odevzdané)= m(mosazi).c(mosazi).(t-tv)
=> 0,3.390.(t-26)

Q(přijaté)= Q(kalorimetru) + Q(vody)
Q(přijaté)= c.dt + m(vody).c(vody).dt
Q(přijaté)= 100.6 + 0,5.4180.6

0,3.390.(t-26) = 100.6 + 0,5.4180.6
117t-3042 = 13140
t=138 =>130°C(přibližně)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek