| Nahlásit

příklady chemie

Ahoj, kdyby mi někdo pomohl s těmito příklady, byla bych moc vděčná.

1 ) Teflon se vyrábí fluorací polyethylenu fluoridem kobaltitým
(C2H4n + 8n CoF3 =(C2F4n + 4n HF + 8n CoF2.
CoF2 lze elementárním fluorem převést zpět na CoF3 (2CoF2 + F2 = 2CoF3). Vypočítejte, kolik kg fluoru je třeba na přípravu 1 kg teflonu, není-li fluor ze vznikajícího HF využit k regeneraci CoF3. Jak se toto množství změní, je-li fluor připravený anodickou oxidací vzniklého HF použit k fluoraci CoF2? [1.52 kg a 0,76 kg F2]

2) 1,0000 g směsi NaCl a KCl bylo rozpuštěno ve vodě a přidáním nadbytku roztoku AgNO3 byly ionty Cl vysráženy jako AgCl. Jeho hmotnost činila 2,3200 g. Vypočítejte procentuální obsah NaCl ve směsi.[75.03% NaCl]

3) Spálením 0,2940 g uhlovodíku vzniklo 0,020 molu CO2. Určete molekulový vzorec uhlovodíku, je-li jeho relativní hustota vůči vzduchu 1,522. [C3H8]

tu 3) jsem počítala tak, že vím, že Mr vzduchu = 28,9 a pak Mr uhlovodíku= 28.9 * 1,522 = 44 a z toho odvodila C3H8, pochybuju ale o správnosti toho výpočtu, nejde to jinak?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Když celou tu rovnici vydělíme n, dostaneme:
C2H4 + 8CoF3 = C2F4 + 4HF + 8CoF2; 8CoF2 + 4F2 = 8CoF3 => n(F2) = 4*n(C2F4)
m(F2) = 4*n(C2F4)*M(F2) = 4*(m(C2F4)/M(C2F4))*M(F2) = 4*(1000/100)*38 = 1520g = 1,52kg F2
4HF = 2F2, anodickou oxidací se tedy získá zpět polovina potřebného fluoru. Recyklací se tedy sníží spotřeba F2 na polovinu.

2: n(AgCl) = m/M = 2,32/143,3212 = 0,01619mol AgCl
XCl + AgNO3 = XNO3 + AgCl kde X = Na nebo K; n(XCl) = n(AgCl) = 0,01619
M(XCl) = m/n = 1/0,01619 = 61,776g/mol; M(NaCl) = 58,4428g/mol; M(KCl) = 74,551

M(XCl) = a*M(NaCl) + b*M(KCl); a + b = 1 kde a je molární zlomek NaCl, b mol. zlomek KCl
b = 1 - a ; a*58,4428 + (1-a)*74,551 = 61,776 => 74,551 - 16,1082*a = 61,776 => a = 0,7931
m(NaCl) = n(XCl)*a*M(NaCl) = 0,7504g; %NaCl = 100*m(NaCl/m(XCl) = 100*0,7504/1 = 75,04%

3: Pokud jsi kromě toho, co jsi nám z výpočtu přiznala, ještě vypočetla, že látkové množství uhlovodíku je třetinou látkového množství CO2, pak uvažuješ naprosto správně.
n(C) = n(CO2) = 0,02mol; n(uhl.) = 0,294/44 = 0,006682; CxHy => x = 0,02/0,006682 = 2,9931 = 3
y = (44-3*12)/1 = 8

OK?
| Nahlásit
Děkuji za pomoct!:)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek