Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

roztok příklad

Zvládl by někdo i postup? Já mám jen za c) a to mi vyšlo 13,81 mol/l - snad je to dobře.

Vypočtěte
a)kolik ml 5,5 M roztoku HNO3 (hustota 1,18gcm-3) je možno připravit ze 100 ml 63% HNO3 (hustota 1,381 gcm-3)
b) jaký je molární zlomek HNO3 ve výchozím roztoku HNO3
c) jaká je látková koncentrace HNO3 výchozího roztoku
Témata: chemie

5 reakcí

| Nahlásit
Tak nejprve výchozí roztok. Jeho hmotnost je m(63%) = 1dm3*1381g/dm3 = 1381g. Obsahuje tedy
m(HNO3) = 0,63*1381 = 870,03g HNO3 a m(H2O) = 1381-870,03 = 510,97g vody.

c: n(HNO3) = m/M = 870,03/63,0128 = 13,807mol HNO3 v 1dm3, takže c(HNO3) = 13,807mol/dm3

b: n(H2O) = m/M = 510,97/18,0153 = 28,363mol H2O; n(celk.) = 28,363 + 13,807 = 42,17mol v 1dm3.
X(HNO3) = n(HNO3)/n(celk.) = 13,807/42,17 = 0,3274

a: c*V = c1*V1 => V1 = c*V/c1 = 13,807*0,1/5,5 = 0,251dm3 = 251cm3.

OK?
| Nahlásit
ale kde jsi vzal ten 1dm3 ? v tom zadání je 100 ml to je teda 100 cm3 a to je 0,1 dm3 ? nebo co mi uniká? :D
| Nahlásit
Těch 100cm3 má význam pouze pro řešení a:, ostatní body se zabývají jen obecnými vlastnostmi výchozího roztoku. Tak koncentrace má rozměr mol/dm3 a molární zlomek je poměr látkových množství v libovolném objemu, jen musí být celkové látkové množství a látkové množství HNO3 určeno ve stejném objemu. Ostatně to c: ti vyšlo stejně, jako mně, že?
| Nahlásit
ano c) mi taky tak vyšlo. Aha, takže ten 1dm3 jsi vzal z jednotek ? No jde mi to, aby když dostanu jiný příklad ho vypočítal. Podle čeho jsi poznal, že tam můžeš dát 1dm3, proč ne třeba 4dm3?
| Nahlásit
Když se jedná o zlomky (hmotnostní, objemový nebo molární), pak na objemu nebo hmotnosti, ze které to počítáš, nezáleží. Jen část i celek musejí pocházet ze stejného vzorku. U koncentrací, molární nebo hmotnostní, je objem zabudován přímo ve výpočtu a v podstatě přepočítáváš látkové množství nebo hmotnost na objem 1dm3. Podobně u molality přepočítáváš látkové množství na kg rozpouštědla. Jak vidíš na předchozích příspěvcích, koncentrace byla odvozena od hmotnostního zlomku (v %) a vyšla stejně tobě, když jsi počítal se 100cm3, jako mně, když jsem vycházel z 1dm3. a podobně by vyšel i hmotnostní zlomek, kdybychom vycházeli z 1cm3, který ma hmotnost 1,381g. 63% z toho je dusičná, zbytek je voda. Jejich poměr je stejný, bez ohledu na celkový objem roztoku.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek