Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Příklady - chemické vypočty

Prosím vědel by mi nekdo pomoct s příklady? 1) Z kolika tun vápence se získa 1 tuna páleného vápna? CaCO3 - Mr=100, Ar(Ca)=40, Ar(O)=16 Je správně 1,78 tuny?
Témata: chemie

7 reakcí

| Nahlásit
Ano, je to správně.
| Nahlásit
Dekuji :)

Dále: Kolik gramu vodíku vznikne spotřebujeme-li k rozkladu vody 0,5g sodíku? Jaký je objěm (přepočteno na normálny podmínky) bude zaujímat vzniklý vodík? Ar(Na)=23 Ar(H)=1
Prosim vas, jaká bude rovnica rozkladu? Nevím jakým spusobem mám řešit danú rovnici.
| Nahlásit
a jěšte jedna vec - jaká je rovnica pro rozklad vody elektrickým proudem? muze byt 2 H2O - 2 H2 + O2 ?? to mi nejako nesedí... mněl by mi vzniknout vodík a něco. Já nikdy pořádne nevím co v reakci vznikne. Lze najít ňáky univerzálny pravidlo?
| Nahlásit
2Na + H2O = Na2O + H2 ; Ze 2 molů Na vznikne 1 mol H2, protože 1 atom Na nahradí ve vodě 1 atom vodíku.
n(Na) = m/M = 0,5/23 = 0,02174 mol Na; n(H2) = n(Na)/2 = 0,01087mol H2
Stavová rovnice p*V = n*R*T => V = 0,01087*8,314*273,15/101325 = 0,000244m3 = 0,244dm3

K tomu rozkladu vody - voda H2O obsahuje jen vodík a kyslík. Bude tedy vznikat vodík a kyslík, Voda je, jak jistě víš, z malé části disociovaná na ionty : 2H2O = H3O+ + OH- Ttyhle ionty na elektrodách přijímají a odevtdávají elektrony:
H3O+ + e = H + H2O; 2H = H2; 2OH- - 2e = O + H2O; 2O = O2 Na anodě může za určtých podmínek probíhat poněkud jiná reakce:
2OH- - 2e = H2O2; v tomto případě nevzniká kyslík, ale peroxid vodíku.
OK?
| Nahlásit
Mohl by prosim nekdo vysvetlit postup u toho zadaneho prikladu? :-( Dekuji mockrat!
| Nahlásit
CaCO3 = CaO + CO2; M(CaO) = 56g/mol; M(CaCO3) = 100g/mol
n(CaCO3) = n(CaO) => m(CaCO3)/M(CaCO3) = m(CaO)/M(CaO) => m(CaCO3) = M(CaCO3)*m(CaO)/M(CaO)
m(CaCO3) = 100g/mol*1t/56g/mol = 1,7857 tun.
Všimni si, že jde o poměr M(CaCO3)/M(CaO). Jejich jednotky se nazzájem vykrátí, takže poměr je bezrozměrné číslo. Jednotky hmotnosti CaO určují jednotky výsledku (t,kg,g.....).
| Nahlásit
Jasny, uz to chapu :-)) Jeste jednou dekuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek