| Nahlásit

experiment - tření mezi knihami

Určitě znáte ten experiment, kdy propletete stránky dvou stejných knih. Pak je nelze oddělit vlivem tření.
Jak to přesně funguje? Třecí síla je závislá na normálové síle a koeficientu tření.
Ten koeficient je u všech stránek přibližně stejný.
A normálová síla?
Jak jí určit? Ona bude u každé stránky jiná, ne? Na stránku, co je nejníže působí větší normálová síla, neboť na ní tlačí horní stránky, ale stránka, co je výše, má menší normálovou sílu, neboť na ní tlačí méně stránek. Chápu to dobře?

Knihy tedy nelze oddělit v důsledku velkého tření mezi všemi těmi stránkámi.

Chápu to dobře? Jak byste to vysvětlili vy? DÍKY
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Buď knihu svíráme prsty za desky - to je normálová síla.

nebo

Vazba je vlastně sešití listů nějakou nití nebo u brože lepidlem. K otevření knihy je nutná nějaká minimální síla, která překoná silový moment (torzní síla), kterou se kniha brání otevření a to je druhá možnost - kniha se snaží zavřít a tato torzní síla pak působí na ramenu a tím je dána normálová síla.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek