Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Jakým druhem síly na sebe vzájemně působí elektron s protonem?

Témata: fyzika

9 reakcí

| Nahlásit
Je to elektromagnetická interakce, která může být i docela složitá.
Pokud se nehýbou, přitahují se jen elektrickou silou.

Když jsou ale v pohybu, přistupuje tam i magnetismus, a to už přestává legrace, Maxwellovy rovnice a tak… :-)
| Nahlásit
Dík za odpověď. A jak se liší magnetická a elektrická síla? Teď mi nejde o to, jak to funguje v rámci atomu, ale mezi atomy nebo molekulami.
Když mám dva ionty, tak ty na sebe působí elektrickou silou, ale magnetickou ne, jo?
Takže třeba když to řeknu hodně jednoduše, tak magnet na iont nepůsobí, jo?
Verilen
| Nahlásit
Elektrická síla je to, o čem se běžně u nabitých částic a těles uvažuje a přitom se tak nějak mlčky předpokládá, že se (moc) nehýbou, jejich elektrické pole je stacionární. To obvykle pro základní představu stačí - k popisu postačí Coulombův zákon, je tam jen přitažlivé/odpudivá síla mezi nabitými částicemi (elektronu, protony, ionty) nebo tělesy.

Magnetická síla je neoddělitelně svázaná s pohybem nábojů - elektrické i magnetické pole je nestacionární. Je-li všechno v úplném klidu, žádná magnetická síla není. Jakmile ale teče el. proud (mikrosvět - ionty nebo elektrony) nebo se i jen nabité těleso pohybuje prostorem (makrosvět - nějaká nabitá koule apod.), vzniká magnetické pole a to zase zpátky silově působí na ty náboje. Všechno je to pak vzájemně provázané a k popisu jsou nutné Maxwellovy rovnice (https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxwellovy_rovnice), docela humus :-)

Dříve se nevědělo, že elektřina a magnetizmus jsou dvě nedělitelné stránky téže mince. Až později se přišlo na to, že je to jediná interakce, která se projevuje těmito dvěma silami (shrnul to právě ten Maxwell, ale na dějepis jsem nepoužitelný, takže už mlčím :-)
| Nahlásit
Děkuju moc za odpovědi. Jen úplně nerozumím tomu "... magnetické pole je nestacionární. Je-li všechno v úplném klidu, žádná magnetická síla není." To ale platí jen ve vztahu k částicím s elektrickým nábojem, ano? Protože když mám magnet, tak tam se nic nepohybuje, ale magnetické pole kolem něj je, že jo?
A pak bych se znova zeptal, působí magnet nějak na iont? Nebo na polární molekulu vody?
Verilen
| Nahlásit
No, já bych to řekl tak, že na sebe elektron a proton vždy působí elektromagnetickou interakcí. V klidu i v pohybu. Pitvat to na elektrickou a magnetickou sílu nemá v mikrosvětě moc opodstatnění. Kromě toho na sebe působí i gravitačně, jen je tato síla asi o dvacet řádů (myslím) menší. Pak na sebe tuším působí i slabou interakcí, její dosah je ale zanedbatelný, takže se asi vůbec prakticky neprojevuje.

Ohledně převlékání magnetického a elektrického pole věděl už Faraday, ale Maxwel to elegantně shrnul (a upravil) do svých velmi slavných rovnic.
| Nahlásit
U magnetu se "pohybují elektrony" v materiálu. Spíš by se ale dalo říci, že atomy mají svůj mg.moment a jsou většinově natočeny stejným směrem. Je to ale takové pokulhávající vysvětlení, v principu je nesmysl aplikovat na mikrosvět takové představy, jako že elektron je bodový náboj. Taková představa je velmi vzdálená realitě a může nám pomoci jen v některých případech. Pokud by například bodový náboj kroužil kolem kladného jádra, nezbytně by vyzařoval elmag. záření, ztrácel tím energii a padal po spirále do jádra. Což jak známo, nepozorujeme. Takže na představě bodového náboje je něco špatně.
| Nahlásit
Díky, snad se v tom trochu začínám orientovat. Ale pořád si nejsem jist, jestli působí magnet nějak na iont? Nebo na polární molekulu vody?
Verilen
| Nahlásit
Magnetické pole, stacionární (neměnné) působí silou na všechna pohybující se nabitá tělesa. Na náboje a anbité částice, které jsou vůči magnetu v klidu, nepůsobí. Této síly využíváme třeba u rotačních elektrických strojů.
Dále bude existovat "síla", která se bude snažit natočit iont tak, aby jeho mg. moment byl orientován ve směru vnějšího pole. Tomu bude bránit např. tepelný pohyb, záleží na okolnostech. Tohoto jevu se využívá například v Magnetické rezonanci.
| Nahlásit
jaký je vztah mezi protonem a elektronem?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek