| Nahlásit

Hmotnostní poměr vodíku ke kyslíku ve vodě

hmotnostní poměr vodíku ke kyslíku ve vodě je 1: 7,94. zreaguje beze zbytku 5,0g H2 s 30,0g O2 ? Prosím o postup. Dekuji predem.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Na 1g vodíku připadá ve vodě 7,94g kyslíku.
1gH ......... 7,94g O
5gH...........xg O2 x = (5/1)*7,94 = 39,7g O2 je potřeba, aby zreagovalo 5 g vodíku. Kyslíku je nedostatek. Zreagované množství vodíku vypočítáme podobně:
1gH..........7,94g O
xgH.......... 30g O x = 1*30/7,94 = 3,778g H2 zreaguje, 1,222g H2 zůstane nezreagováno.

OK?
| Nahlásit
Ok :). Moc dekuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek