| Nahlásit

koncentrace EDTA

Prosím o pomoc.

ve vzorku o objemu 20 ml se nachází ionty Gd3+ o počáteční koncentraci 0,3M. Kolik musíme přidat EDTA o koncentraci 0,6M, aby koncentrace volných Gd3+ klesla na hodnotu 1.10^-9? Iontovou sílu a vedlejší rovnováhy zanedbáme. log β[GdEDTA] = 17,37
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Situace je jednodušší v tom, že EDTA reaguje s kovovým iontem vždycky v poměru 1:1 bez ohledu na náboj kovového iontu. Nejprve odhadneme koncentraci vzniklého komplexu. Protože zbytková koncentrace kovu je vůči celkovému množství kovu zanedbatelná, bude látkové množství EDTA přibližně rovné látkovému množství kovu, takže objem přidané EDTA bude přibližně polovinou objemu původního roztoku.
c(ML) = 0,02*0,3/0,03 = 0,2mol/dm3.
log(β) = log(c(ML)) - log(c(M)) - log(c(L)) => log(c(L)) = log(c(ML))-log(c(M)) - log(β)
log(cL) = log(0,2) - log(10^-9) - 17,37
log(c(L)) = -0,7 + 9 - 17,37 = -9,067 => c(EDTA) = 10^-9,067 = 8,57*10^-10mol/dm3
Koncentrace volného ligandu je prakticky stejná, jako zbytková koncentrace Gd(3+). Zajistí ji přídavek 10cm 0,6M EDTA.

Výsledek se mi sice moc nelíbí, ale nic jiného jsem nevymyslel.
| Nahlásit
jak jsi přišel u c(ML) = 0,02*0,3/0,03 = 0,2mol/dm3 na 0,03 ve jmenovateli?
| Nahlásit
..."látkové množství EDTA je přibližně tovné látkovému množství kovu"...
n(EDTA) = V*0,6M = n(M3+) = 0,02dm3*0,3M => V(EDTA) = 0,02*0,3/0,6 = 0,01dm3
V(celk) = 0,02 + 0,01 = 0,03dm3

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek