| Nahlásit

Testové otázky

1) Vyberte sloučeninu, která se po rozpuštění ve vodě stane složkou acidobazické rovnováhy:
a) R-CO-CO-OH b) R-SO3- Na+
c) R-CO-NH-R d) R-CO-O-CO-R

2) Vyberte správný výrok o ribonukleových kyselinách a jejich metabolismu:
a) transferová RNA přenáší genetickou informaci
b) ribozomální RNA je syntetizována v procesu replikace
c) substrátem transkripce jsou energeticky bohaté nukleosidtrifosfáty
d) mRNA vzniká jako dceřiné vlákno DNA

3) Vyberte aminokyselinu, která svým postranním řetězcem může tvořit kovalentní můstky v terciární struktuře
proteinů:
a) cystein b) tyrosin c) prolin d) alanin

4)Vyberte meziprodukt glykolýzy, který má vysoký obsah energie dostatečný na syntézu ATP:
a) glukosa-6-fosfát b) dihydroxyacetonfosfát
c) glyceraldehyd-3-fosfát d) fosfoenolpyruvát

Moc prosím, kdybyste mi pomohli s těmito příklady, byl bych vděčný.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1-a protože je tam OH skupina typická pro zásady(acidobazická rovnováha je mezi kyselinami a zásadami)
2-c je to je to jako struktura DNA ale bez dusikatých bází
3-A-Terciární struktura je prostové uspořádání proteinu.Jedině cystein tam může být obsažen z aminokyselin
4-d-musiš se podívat na produkty glykolýzy.Pro ATP je to fosfoenolpyruvát a 1,3-byfosfoglycerát
| Nahlásit
Proč ve trojce může být obsažen pouze cystein? Např. tyrosin má skupinu -OH, která je také schopná tvořit můstky, ne?
| Nahlásit
ne v terciární struktuře je cystein a tvoří tzv.disulfidické můstky(SS-se to značí). Je to prvek kterej je toho jako jedinej schopnej. Tam to není o skupin OH ale o tom že je to sirná aminokyselina-obsahuje atom síry C3-H7-NO2-S
| Nahlásit
Důkladmě se podívej na strukturu bílkoviny a jejich uspořádání(primární,sekundární,terciární).
| Nahlásit
Aha, jakmile se zmínil můstek, představím si spíše vodíkové. Ale budu u terciální struktury počítat s těmito, díky moc! :-)
| Nahlásit
:-D. Ale u terciární struktury musíš rozlišovat disulidický můstek(cystein) a vodíkový můstek (N,O,F). V terciární struktuře je obsaženy následující síly:1)disulfidický můstek...2)vodíkový můstek.....3)van der Waals. síly......4)iontová interakce
| Nahlásit
k té 1)- zde je přeci OH- skupina součástí karboxylové skupiny, která by ve vodě odštěpovala H+ ne?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek