| Nahlásit

Elektrické pole

1. Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním el. poli o intenzitě 1000 V.m^-1 při přemístění částice o náboji 2 mikroculombů do vzdálenosti 20 cm kolmo ve směru intenzity?

2. Intenzita elektrického pole mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami vzdálenými od sebe 5mm je 30 kV.m^-1. Jaké je napětí mezi deskami?

3. Jaké je napětí mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami, jejichž vzdálenost je 10 cm, jestliže na částici s nábojem 10 nC působí mezi deskami síla o velikosti 2.10^-3 N?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
1. LF, že ano? :D
| Nahlásit
haha, opravdu komentář co stojí za to...
(Upr. 14.06.2014 08:49) | Nahlásit
-------------------------------------------------------------------------------
1. Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním el. poli o intenzitě 1000 V.m^-1 při přemístění částice o náboji 2 mikroculombů do vzdálenosti 20 cm kolmo ve směru intenzity?
-------------------------------------------------------------------------------

odvození potřebných rovnic:

A=F*s (práce)
F=k*Q*Q/(R*R) (síla)
E=F/Q=k*Q/(R*R) (intenzita)

A=Q*U

A=E*Q*s
Q*U=E*Q*s

U=E*s (tím byl odvozen vzorec pro napětí)

dosadíme

Q=0,002 C
E=1000 V/m
s=0,2 m

A=Q*E*s (tím byl odvozen vzorec pro práci)

A=0,002*1000*0,2=0,4 J
| Nahlásit
-------------------------------------------------------------------------------
2. Intenzita elektrického pole mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami vzdálenými od sebe 5mm je 30 kV.m^-1. Jaké je napětí mezi deskami?
-------------------------------------------------------------------------------
s=5mm = 0,005m
E=30 kV.m^-1 = 30000 V/m

U=E*s
U=30000*0,005=150

U=150 V
=======
| Nahlásit
-------------------------------------------------------------------------------
3. Jaké je napětí mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami, jejichž vzdálenost je 10 cm, jestliže na částici s nábojem 10 nC působí mezi deskami síla o velikosti 2.10^-3 N?
-------------------------------------------------------------------------------

F=2.10^-3 N = 0,002 N
Q=10 nC = 10*10^-9 C = 10^-8 C
s=10 cm = 0,1 m

F=E*Q

U=E*s

U=F/Q*s
U=2.10^-3/10^-8 * 0,1
U=2e-3/1e-8 * 0,1=20000 V = 20 kV

U=20000 V = 20 kV
=================
| Nahlásit
Co znamená "kolmo ve směru intenzity"?
| Nahlásit
Můžete si představit intenzitu jako "proud vody" (řeku) a kolmo postavíte desku (jako hráz). Pokud by jste ji postavil "rovnoběžně", tak intenzita bude bez překážky pokračovat nad i pod deskou.
Snad jsem pomohl ;)
| Nahlásit
@Pilonic: To by myslím bylo "kolmo ke směru intenzity". Kolmo "ve směru" intenzity je myslím nějak nedostatečně určený způsob.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek