| Nahlásit

Ekonomika - výnosy, náklady, příjmy, výdaje

Jak lze popsat a definovat a jaké jsou hlavní rozdíly mezi příjmem, výnosem, výdajem a nákladem?
Mám v tom poměrně zmatek, poradí někdo prosím?
Témata: ekonomie
Diskuze
| Nahlásit
náklady - to co zvyšuje cenu, v domácnosti jsou to všechny poplatky, které platíme složenkou (voda, stočné, elektřina, plyn, telefon televize, rozhlas, Internet). Ve výrobním podniku jsou to náklady na mzdy, materiál a provozní náklady - režie. Náklady vznikají vždy když jakoby platíme (vydáváme peníze).

výnosy - jsou opakem nákladů, jsou to příjmy peněz (někdo platí nám). V domácnosti to může být prodej nepotřebného předmětu - prodej automobilu, prodej nepotřebného oblečení po dětech apod. V podniku je to prodej zboží, které podnik vyrobil.

ZISK

Rozdíl mezi náklady a výnosy je zisk - když máme více příjmů než výdajů.

ZTRÁTA

Rozdíl mezi náklady a výnosy je ztráta - když máme více výdajů než příjmů.

Náklady a výnosy se porovnávají v tzv. výsledovce. Náklady se dají napravo na stranu MD a výnosy na stranu DA.

příjem - je když peníze přijdou na bankovní účet nebo pokladnu

výdaj - je když peníze odejdou z bankovního účet nebo poklady
| Nahlásit
Stručně shrnuto:

Výnosy jsou více méně podmnožinou příjmů – ne každý příjem je výnosem, třeba když uložím do pokladny peníze vybrané z účtu, je to příjem pokladny, ale ne výnos (nezvyšuje to zisk); stejně tak třeba DPH na výstupu – je to příjem, ale rozhodně ne výnos. Nicméně výnos může vzniknout i bez přímého peněžního příjmu – třeba aktivací vlastního výrobku/výkonu.

Podobně náklady jsou ± podmnožinou výdajů – odvod daně z příjmu je výdaj, ale ne náklad. Podobně třeba výdaj na pořízení dlouhodobého (investičního) majetku se neúčtuje přímo do nákladů, to až časem ve formě odpisů. A ty odpisy jsou sice pro změnu nákladová položka, ale nejsou výdajem :-)

No, jak vidím, moc stručně to asi nejde :-)
| Nahlásit
Děkuji vám za odpovědi.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek