| Nahlásit

Proč nemůže plán plnit efektivně základní funkce hospodářského mechanismu?

Vysvětlete, proč nemůže plán plnit efektivně základní funkce hospodářského mechanismu.
Témata: ekonomie
Diskuze
| Nahlásit
Že by:

Dvě základní funkce hospodářského mechanismu jsou:
1. zabezpečit usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám.
2. nutit výrobce k efektivnímu chování - hledání způsobů, jak z omezených zdrojů dosáhnout
vyššího výkonu

Důležitým východiskem teorie centrálně plánované (tzn. příkazové) ekonomiky byl vždy
výchozí předpoklad, že existuje možnost dosažení optima užívání zdrojů "předem", tzn. předpoklad, že již při rozhodování o využití zdrojů je možno plně respektovat potřeby, jejich škálu a preference.

Klíčovým problémem příkazového systému je neschopnost zabezpečit soulad mezi plánem
a skutečnými potřebami společnosti. Nedostatečná efektivnost je důsledkem i závislosti výrobních
jednotek na plnění uloženého plánu, což nutí výrobce nepřiznávat výrobní možnosti. Plán
nepostihuje ani potřeby ani výrobní možnosti.

http://www.svse.cz/uploads/File/epublikace/MIKRO_BLOK.pdf (str.22)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek