| Nahlásit

Osmotický tlak

20. Který z těchto roztoků má nejvyšší osmotický tlak :
a) 1M NaCl
b) 1M (NH4)2SO4
c) 1M Na3PO4 ..správná odpověď
d) 1M MgCl2

(to 1m je koncentrace)
Zkoušel jsem to přes vzorec osmotický tlak = c.R.T, ale nevim jak určit, co ho má nejvyšší, když mají všechny látky stejné c, R je stále stejné a T neznám. Dík za pomoc.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
zkoušel jsem ještě nahradit c = n/V = c = m/M.V a dosadit molární hmotnosti, to mi ale zase vyjde špatná odpověď
| Nahlásit
Ten vzorec pro osmotický tlak by měl být přesněji
p = n*r*T/V, a platí pro roztoky neelektrolytů. Je to v podstatě, stejně jako uostatních koligativních vlastností (snížení tenze páry, snížení bodu tuhnutí). Protože pro elektrolyty tato rovnice platila velmi nepřesně, zavedl van't Hoff korekční faktor "i" s hodnotami 2, 3 a 4. V zásadě je hodnota tohoto faktoru rovná počtu částic, uvolněných při disociaci. Všechny látky v zadání jsou rozpustné soli, tedy silné (=zcela disociované) elektrolyty.. Hodnoty korečního faktoru u jednotlivých látek budou 2;3;4;3 a vzorec byde vypadat takto:
p = i*n*R*T/V a pro V=1 to bude p = i*R*T.
OK?
| Nahlásit
A ten můj postup je špatně? Že všude se uvádí tento vzorec osmotický tlak = c.R.T.
| Nahlásit
Není špatně, jen je stručný a platí jen pro neelktrolyty, třeba cukr. Připomenu:
c = n/V
Ve vztazích i pro ostatní koligativní efekty v tomto tvaru platí jen pro neelektrolyty, kdy látkové množství částic jiných než rozpouštědla je rovný látkovému množství přidané látky (neelktrolyty nedisociují). Ale NaCl ve vodě disociuje:
NaCl <=> Na+ + Cl-, takže roztok obsahuje mol Na+ + mol Cl-, látkové množství jiných částic než částic rozpouštědla je tedy dvojnásobkem látkového množství NaCl. Ve tvém případě jsou všechny čtyři látky silné elektrolyty, jako všechny soli:
(NH4)2SO4 <=> 2NH4+ + SO4, celkem 3 moly iontů, stejně u MgCl2.
Na3PO4 <=> 3Na+ + PO4(3-), celkem 4 moly iontů v roztoku.
OK?
| Nahlásit
Ano, moc děkuju za radu.
| Nahlásit
taky děkuji
| Nahlásit
Mohl bych poprosit o výpočet těchto příkladů, moc Vás prosím o pomoct, vůbec si nevím rady:
1.Vypočítejte teplotu tuhnutí roztoku, připraveného rozpuštěním 25,5mg kyseliny benzoové (M = 122,1 g/mol) v 50 g vody.

2. Ze standardních spalných entalpií vypočtěte standardní entalpii reakce:
CO2 + 4H2 ----- CH4 + 2H2O
jestliže změna H v kJ/mol je: H2 = -286, CH4 = -891

3. Při měření osmotického tlaku roztoku polystyrenu v toluenu vystoupila hladina roztoku o 1,91 cm výš proti čistému toluenu.
Koncentrace roztoku byla 6,613 g.dm-3 a hustota = 1,004 g.cm-3 při teplotě měření 25 °C.
Určete a) osmotický tlak
b) molární hmotnost polystyrenu

5. Tlak syté páry benzenu při teplotě 60,6 °C je 53330 Pa. Vzorek 3,8 g neznámé organické sloučeniny rozpuštěný ve 100 g benzenu snížil tlak syté páry na 51470 Pa.
Jakou molární hmotnost má sloučenina?

Předem mockrát děkuji.
Přeji hezký den.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek