Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie příklady (pH, hmotnostní zlomek)

Dobrý den, mám dotaz ohldně těchto příkladů. Nemůžu docílit správného výsledku.

1. Vypočítejte objem (cm3) roztoku HCl o w(HCl)- 38%, který je zapotřebí pro přípravu roztoku HCl o objemu 250cm3 a koncentraci c(HCl)-0,1 mol.dm-3 (Má to vyjít 2,0 cm3)

2. Vypočítejte, v jakém objemu (cm3) roztoku H2SO4 o pH=2 je přítomno 49mg H2SO4 za předpokladu úplné disociace kyseliny do druhého stupně. ( má to vyjít 100 cm3)

3. Roztok FeCl3 o hmotnosti 250g obsahuje 4% chloridových iontů. Vypočítejte hmotnostní zlomek w(FeCl3) v tomto roztoku.( má to vyjít 0,06) Mám v tom strašné nedostatkytak bych prosil o vysvětlení, protože jsem opravdu zoufalý.
Témata: chemie

10 reakcí

| Nahlásit
Budeme potřebovat několik vztahů:
ró = m/V - hustota je poměr hmotnosti a objemu
n = m/M kde n je látkové množství v molech, m je hmotnost a M je molární hmotnost látky
c = n/V c je koncentrace v mol/dm3, n je látkové množství (mol) a V je objem v dm3.
1: v zadání chybí hustota 38% HCl ró = 1,19g/cm3. Potřebné látkové množství HCl
n = c*V = 0,1*0,25 = 0,025mol; m(HCl) = n*M = 0,025mol*36,46g/mol = 0,9115g HCl
m(38%) = 0,9115/0,38 = 2,3987g 38% HCl; V = m/ró = 2,3987/1,193 = 2,011cm3 38% HCl.
Všechny použité vztahy jsou odvozeny ze vztahů v úvodu.

2: pH = -log(c(H+)) => c(H3O+) = 10^(-pH) = 10^(-2) = 0,01 mol/dm3 H3O+
Podle rovnice H2SO4 + 2H2O = 2H3O+ + SO4- platí n(H2SO4) = n(H3O+)/2 protože z jedné molekuly H2SO4 vzniknou dva ionty H3O+
n(H2SO4) = 0,01/2 = 0,005mol/dm3; M(H2SO4) = 98,08g/mol;
m(H2SO4) = n*M = 0,005*98 = 0,49g/dm3 H2SO4 ; V = 0,049/0,4904 = 0,1dm3 = 100cm3.

3: M(Cl-+) = 35,45g/mol; M(FeCl3) = 162,2g/mol. n(FeCl3) = n(Cl-)/3
w(FeCl3) = n(FeCl3)*M(FeCl3)/m(rozt) = n(Cl-)*M(FeCl3)/(3*m(rozt))
n(Cl-) = 0,04*250/M(Cl-) = 0,04*250/35,45 = 0,282mol Cl- dosadíme do předchozího vztahu:
w(FeCl3) = n(Cl-)*M(FeCl3)/(3*m(rozt)) = 0,282*162,2/(3*250) = 0,061

Stačí?
| Nahlásit
Můžu se zeptat ohledně 3. příkladu, co přesně znamená to n(Cl-)/3 že jsou zde 3 chloridové ionty v tom chloridu železitém ?
| Nahlásit
Jinak parádně vyřešené. Jste borec. Moc děkuju :)
| Nahlásit
FeCl3 = Fe(3+) + 3Cl- je rovnice disociace FeCl3 ve vodě.
Z jednoho molu FeCl3 vzniknou 3 moly Cl-. Látkové množství chloridových iontů n(Cl-) je tedy rovné trojnásobku látkového množství FeCl3:
n(Cl-) = 3*n(FeCl3) => n(FeCl3) = n(Cl-)/3. Když si to trošku zobecníme, mějme látku AaBbCc. Pak bude platit:
n(AaBbCc) = n(A)/a = n(B)/b = n(C)/c ; na příklad:
Al2(SO4)3: n(Al2(SO4)3) = n(Al)/2 = n(S)/3 = n(O)/12 (jeden mol síranu hlinitého obsahuje 2moly Al, 3 moly S a 12 molů atomů kyslíku).
Tento vztah má širší použití. Mějme rovnici reakce vzniku čpavku:
N2 + 3H2 = 2NH3; n(NH3)/2 = n(H2)/3 = n(N2) je vztah, který platí pro stechiometrický poměr reaktantů a produktu. Umožňuje snadno zjistit, zda není některý z reaktantů v přebytku a tedy zůstane nezreagován a kolik amoniaku vznikne z 0,3 molů dusíku, je-li ve směsi s vodíkem v poměru 1:2. Zjistíme, že dusík je v přebytku, zreaguje jen 0,2 molu N2 a vzniknou 0,4 moly amoniaku.
| Nahlásit
Já nemůžu přijít na to, jak jste přišel na ta čísla u příkladu 2. že V=0,049/0,4904?? Jedno z toho je hmotnost, kterou jsme si spočítali, ale ta druhá hodnota (0,049)? Odkud se bere?
| Nahlásit
0,049 je tech 49 mg prevedene na g :)
| Nahlásit
Ve výrazu musí být jednotky stejné, pokud nechceme použít nějaký korekční faktor. V tomto případě máme vypočtenou hmotnost 0,4904g. Museli bychom dosadit 49/1000 nebo to převézt z hlavy a dosadit 0,049.
| Nahlásit
Dobrý den, muzu se zeptat na něco ke druhému příkladu ? Proč je hmotnost v gramech na dm3 ? A látkové množství v molech na dm3 ? Děkuji
| Nahlásit
Dobrý den, muzu se zeptat na něco ke druhému příkladu ? Proč je hmotnost v gramech na dm3 ? A látkové množství v molech na dm3 ? Děkuji
| Nahlásit
Molární koncentrace má obvykle rozměr mol/dm3 a hmotnostní koncentrace g/dm3. Oba rozměry používají třeba laboratorní tabulky.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek