| Nahlásit

Antika

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Antika, novodobé označení pro období rozvoje civilizací starověkého Řecka a Říma (a oblastí s nimi kulturně provázaných). Název pochází z latinského antiquus - starobylý. V antickém výtvarném umění, vědě, filosofii a politické teorii byly vytvořeny kulturní hodnoty, jež se staly základem evropské vzdělanosti a spolu s židovsko - křesťanskou tradicí se podílely na konstituování evropské civilizace.

Počátek antiky je kladen někdy do období krétské a mykénské kultury (15. a 16.stol. před Kristem), někdy do období až po úpadku této kultury ve 12. - 9. století před Kristem, kdy nastal v archaickém a klasickém období (8.-5. století před Kristem) rozvoj řeckých městských států. V období helénismu se antická civilizace šířila i na Předním východě.
Na řecké dědictví navazovali Římané, kteří postupně vytvořili z nevelkého městského státu rozsáhlou říši, Imperium Romanum. Konec antiky bývá kladen do 4. až 5. století po Kristu, nejčastěji do roku 476, kdy zanikla Západořímská říše.
V 16. až 17. století se pojmem antika označovaly jednotlivé umělecké předměty (zejména sochařské), pocházející z řeckého a římského starověku. V 18. století, od doby J.J.Winkelmanna, byl výraz antika používán pro označení souboru památek starého Řecka a Říma, které ztělesňují kulturní ideál antiky (vyváženost, harmonie a pod.)Současné filologické (klasická filologie) a historické pojetí antiky se rozvíjelo od 19. století, definitivně se prosadilo až na začátku 20. století.
| Nahlásit
Myslím, že nelze jmenovat postavy z antické doby, které bychom označili za nejvýznamnější, aniž bychom jiné nepodcenili, nebo neprávem nevynechali.
Tak je významnější básník Homér, nebo Gaius Julius Caesar?
Dáme přednost Hipokratovi před Ciceronem?
A co Archimedes a pokořitel Hanibala Kató starší?
Nebo Euklides ve srovnání se Senecou?
Zákonodárce Solón a historik Plautus?
Nebo snad dramatik Euripidés a filosof Platón, nebo Sókratés?
A sochař Feidias, nebo císař Traianus, jehož vojska se dostala až k Trenčínu?
Je to období snad i dvou tisíc let s mnoha velikány, tvůrci i krutovládci. Umíme jmenovat nejvýznamnější postavz z naší doby? Z toho dvou tisíc let po Kristu?
| Nahlásit
Pane Gandalfe, ty odpovědi jsou pro mne naprosto postačující, moc děkuju.
| Nahlásit
Rádo se stalo, moc mě těšilo, že jsem to pro Vás mohl udělat.....
| Nahlásit
Moc hezky zpracovane, hodi se take i jako odpoved na maturitni otazky o ANTICE.
| Nahlásit
Ostrov LEFKADA nejvýznamější básník,okolo 17 století.
| Nahlásit
Okolo .... to je složité, až v 18. století zde pobýval básník, lord George Gordon Byron. Ona totiž Lefkada se dostala do rukou Benátčanů, aby ji koncem 15. století jako jediný z Iónských ostrovů dobyli Turci. Benátkám se ostrov vrátil koncem 17. století. Lord Byron se zapojil do odboje proti nadvládě a zemřel v Řecku v Misolonghi jako národní hrdina.
| Nahlásit
Gandy: mé dějepisné znalosti jsou chabé a chuť hledat na netu žádná, ale říkám si: nebyl pokořitelem Hanibala spíš Scipio Africanus?
| Nahlásit
Publius Cornelius Scipio Africanus (236 př. n. l. – 183 př. n. l.), případně také Scipio Africanus starší.
v době druhé punské války, v níž dosáhl nesmrtelné slávy jako vítěz nad Hannibalem. Za to mu bylo uděleno přízvisko Africanus, často byl také nazýván římský Hannibal. Díky svým schopnostem vstoupil do historie jako jeden z největších vojevůdců starověku.
Cato spíš pořád mlel - "ostatně Kartágo musí být zničeno", ale nic nepodnikl - tlachal jeden.
| Nahlásit
Inu, Skarlettko, tak nějak to asi bude (teda bylo .....)

On Cato se nenarodil jako patricij, ale prosadil se jako statečný voják v r. 204 př.n.l. proti Kartagu v Hispanii pod velením Scipia Africana.

Byl quaestorem Scipiona staršího na Sicílii a v Africe. Aedilem byl r. 199 př.n.l. a v r. 198 př.n.l. byl praetorem na Sardinii.

Roku 195 př.n.l. se stal konzulem, pak odešel jako místodržící do Hispánie. V roce 184 př.n.l. se stal censorem, tento úřad zastával přísně, poctivě a velmi dobře, proto získal příjmení censorus. V letech 150 př.n.l. – 149 př.n.l. prosazoval zničení Kartága (třetí punská válka). Z tohoto období pochází i jeho slavný výrok: „Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam“ - Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.

Publius Cornelius Scipio Afrikanus porazil Hanibala v 2.punské válce v bitvě u Zamy. Catonova aktivita vedla ke 3.punské válce, která začla roku 149 př.n.l.

Nicméně v roce 149 př.n.l. Cato zemřel a tedy již k vavřínům kartaginským nedospěl. Vedení římských vojů se ujal konzul Lucius Marcius Censorinus, který reagoval na konflikt Kartaginců s Numiďany, spojenci Říma vyhlášením války. Kartaginci odpověděli omluvou a Řím reagoval požadavkem na zbourání města Kartága. To Kartaginci odmítli a začali zbrojit. Až v roce 147 př.n.l. připlul s římským loďstvem ke Kartagu Publius Cornelius Scipion Aemilianus (ten první Scipio, Afrikanus byl už 36 let po smrti a Cato už nebyl mezi živými dva roky) a kartaginský problém vyřešil jednou pro vždy.

Proto cítím označení Catona za tlachala přinejmenším jako málo spravedlivé.
| Nahlásit
:-))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek