| Nahlásit

Výpočet stechiometrického vzorce

Analýzou 0,9534g červenohnědé sloučeniny bylo zjištěno, že obsahuje 0,8644g Pb a 0,0890g O. Určete vzorec sloučeniny.
m(PbxOy)=0,9534g
m(Pb)=0,8644g
m(O)=0,0890g

w(Pb)=m(Pb)/m(PbxOy)
W(Pb)=0,8644/0,9890
w(Pb)=0,9066

w(O)=m(O)/m(PbxOy)
w(O)=0,0890/0,9534
w(O)=0,0934

x/y=[w(Pb)*Ar(O)]/[w(O)*Ar(Pb)]=[0,9066*16]/[0,0934*207,2]=0,7495
A tady končím, protože nevím, co dál :( Nepodařilo se mi to převést na "smysluplný" vzorec...
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Nepodařilo se mi to převést na "smysluplný" zlomek...
| Nahlásit
Uvědom si význam x a y - jsou to látková množství. Musíš si tedy zjištěné hmotnosti převézt na látková množství:
n(Pb)= m/M = 0,8644/207,2= 4,1731e-3 molu (4,173*10na-3)
n(O) = m/M = 0,0890/16 = 5,562e-3
n(Pb):n(O) = 4,173e-3/4,173e-3 : 5,562e-3/4,173e-3 = 1:1,333
Poměr musíš rozšířit na celá čísla:
x:y = 3*(1:1,333) = 3:4 , vzorec tedy bude Pb3O4 - oxid olovnato-olovičitý.
OK?
| Nahlásit
My jsme si to ve škole říkali právě přes hmotnostní zlomek (w).
Zatím pracujeme pouze se "základním" názvoslovím /nevylučuju, že to tam nemohla dát, ale asi by jsme nebyli schopni pojmenovat sloučeninu/
| Nahlásit
To by bylo horší, jedná se o podvojný oxid = 2PbO.Pb2O3 neboli oxid olovnato-olovičitý, přesněji tetraoxid diolovnato-olovičitý, nebo orthoolovičitan olovnatý - triviální název suřík nebo minium. Užívá se k protikorozním nátěrům.
| Nahlásit
Oprava - ne Pb2O3 ale PbO2.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek