| Nahlásit

Výpočet přetížení

Když vypočítám přetížení ze známých veličin: frekvence, poloměr a tíhové zrychlení.
Přes vzorce:
zjistím úhlovou frekvenci: omega=2*pí*f
zrychlení: a=omega^2*r
tak mi stačí "a" dělit "g" (x=a/g) a dostanu přetížení nebo pak musím ještě za "a" dosadit odmocnina g^2 + ac^2 a to teprve dělit g? (x=(odmocnina g^2+(v^2/r)^2)/g)
Vyplývá ze vztahu a^2=g^2+ac^2; ac=v^2/r.
Diskuze
| Nahlásit
nwm
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek