Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie - příklady

Poradil by mi prosím někdo s následujícími pár příklady??Děkuji předem.

1)Jaké látkové množství síranu vápenatého vzniklo při reakci 3kg chloridu vápenatého s kyelinou sírovou ? Výsledek - 27,27mol.

2) Jaký je objem chlorovodíku který vznikne při reakce 30mol chhloridu vápenatého s kyselinou sírovou ? 1,344dm3

3)Kolik chlorovodíku bylo uvolněno při reakci 10kg chloridu váenatého s kyselinou sírovou při úplné konverzi chloridu? 6545g.

DěkujI
Témata: chemie

8 reakcí

| Nahlásit
1: CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl; M(CaCl2) = 110,98
n(CaSO4) = n(CaCl2 = m/M = 3000/110,98 = 27,03mol CaSO4.

2: CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl; látkové množství chlorovodíku je dvojnásobkem látkového množství CaCl2, vznikne tedy 60 mol HCl. Abychom mohli vypočítat objem 60 mol, potřebujeme znát minimálně teplotu a tlak. Za předpokladu, že jde o "normální podmínky", t.j. p=101325Pa a T = 273,15K, pak objem molu ideálního plynu je za těchto podmínek ze stavové rovnice Vm=22,414dm3
V(60mol) = 22,414*60 = 1344,84dm3.

3: CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl; M(CaCl2) = 110,98; M(HCl) = 36,46g/mol
n(HCl) = 2*n(CaCl2) = 2*m/M = 2*10000/110,98 = 180,213mol HCl
m(HCl) = n*M = 180,213*36,46 = 6570,55g

OK?
| Nahlásit
Nechapu jak jste prisli v 2) na 60 molu
| Nahlásit
Když se podíváš na můj příspěvek, pak z rovnice vidíš, že látkové množství HCl je dvojnásobkem látkového množství CaCl2. A v zadání je 30 molů CaCl2. Buď je špatně těch 30molů, nebo ten výsledek 1,344dm3. 60 molů má za normálních podmínek objem 1000x větší, tedy 1,344m3
| Nahlásit
špatně je výsledek, má vyjít 1344 litrů
| Nahlásit
Zdravim, chci poradit s tímto příkladem. Nám to vychází neustále 4034, nicméně výsledek tam mají jiný....
| Nahlásit
Pro účely výpočtu budeme považovat dekahydrát za roztok o
w(Na2CO3) = M(Na2CO3)/M(dekah.) = 105,988/286,141 = 0,3704.
Hmotnost roztoku po odpaření 5% je m(odp.) = 0,05*5000 = 250kg. Hmotnostní zlomek mat. roztoku je w(mat) = 21/121 = 0,1735.
Veličiny, týkající se mat roztoku označíme indexem 1, krystalů dekahydrátu indexem 2:
m1*0,1735 + m2*0,3704 + m(odp.)*0 = 5000*0,31
m1 + m2 + 250 = 5000 ;první rovnice je bilance Na2CO3, druhá bilance hmotnosti. Z druhé rovnice vypočítáme m1:
m1 = 4750-m2 a dosadíme do první rovnice:
0,1735*(4750-m2) + 0,3704*m2 = 1550 => 824,125 - 0,1735*m2 + 0,3704*m2 = 1550
0,1969*m2 = 725,875 => m2 = 3686,516kg.

OK?
| Nahlásit
No dobře, tento příklad je jen s jinými čísly a jak je možné, ze podle vašeho postupu mi to nevyjde??? Moc vám dekuju
| Nahlásit
V tomto příkladu je chybně uvedena rozpustnost při 20°jako dekahydrát, ale má být bezvodá sůl.

m1*0,1735 + m2*0,3704 + m(odp.)*0 = 3000*0,2
m1 + m2 + 150 = 3000 => m1 = 2850-m2
0,1735*(2850 - m2) + 0,3704*m2 = 600 => 0,1969*m2 = 105,525 => m2 = 535,931

Pokud bychom ale počítali s rozpustností dekahydrátu 21,5g/100g vody, dostali bychom 121,5g roztoku se 7,964g Na2CO3. Pak w1 = 7,964/121,5 = 0,06544 a první rovnice by vypadala takto:
0,0655*m1 + 0,3704*m2 = 0,2*3000 => 0,3049*m2 = 413,325 => m2 = 1355,61kg.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek