Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

3. pohybový zákon

Prosím jaký jsou vzorce na 3. pohybový zákon? Já mám jen F1=-F2, ale s tím jaksi nejde počítat.
Témata: fyzika

4 reakce

| Nahlásit
Co bys tam chtěla počítat?

Je to zákon akce a reakce - každá síla (akce) vyvolá svým působením působením síly o stejné velikosti v opačném směr (reakce)
| Nahlásit
No já nevím, já mám třeba úlohu: dva chlapci táhnou za opačné konce provaz, který vydrží tahovou sílu o velikosti 180N. Přetrhne se provaz, jestliže každý chlapec táhne silou o velikosti 100N?... nebo: Chlapec o hmotnosti 50kg vyskočí z loďky o hmotnosti 200kg na břeh jezera, přičemž loďka odplavala za dobu 5s do vzdálenosti 2m od břehu. Jak velká byla rychlost chlapce při výskoku? Předpokládejte, že loďka odplouvá od břehu stálou rychlosti.... A já nevím jak to mám vypočítat...??
| Nahlásit
Máš určitě pravdu v tom, že tenhle vztah (vzorec, zákon) není moc určen k nějakému počítání, ale spíš k tomu, aby si člověk uvědomil, o co tam jde - že třeba když ti kluci táhnou proti sobě, každý 100N, tak že se ty síly nebudou sčítat (což na první pohled každého napadne), ale že je to jedna jediná síla, kterou působí jeden na druhého a současně druhý na prvního (v opačném směru), to je to F1 = -F2. Takže provaz fpohodě vydrží.
V tom druhém příkladu se zase použije jen důsledek toho zákona, že totiž hybnost v uzavřené soustavě zůstává konstantní. Samotný výpočet je už pak podle vztahu pro hybnost m1v1 = -m2v2 (1 je index loďky, 2 je index námořníka): hybnost kterou nabyla loďka na jednu stranu, musí být co do velikosti stejná, jako hybnost, kterou při tom skoku nabyl ten plavčík. U loďky znáš hmotnost a nepřímo rychlost (zadaná dráha a čas, v1 = s/t), u plavčíka je zadaná hmotnost. Takže jeho rychlost je pak v2 = m1v1/m2.
Takže jo, souhlas, podle tohoto vzorce asi nikdy nic přímo počítat nebudeš...
| Nahlásit
díky
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek