| Nahlásit

Vyčíslení chemické redukčně-oxidační rovnice

Dostali jsme ve škole zadání této rovnice a naprosto si s ní nevím rady. Přijde mi, že je špatně zadaná, počítal jsem ji už několikrát.

bromid barnatý + dichroman didraselný + kyselina trihydrogen fosforečná → bróm + fosforečnan chromitý + fosforečnan tribarnatý + fosforečnan tridraselný + voda

Počítala jsem ze vzorečků:
BaBr2 + K2Cr2O7 + H3PO4 ----> Br2 + Cr(PO3)3 + Ba3(PO4)2 + K3PO4 + H2O
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Především fosforečnan chromitý bude CrPO4. Cr(PO3) by vznikal za zcela specifických podmínek (starším názvem metafosforečnan chromitý), což rozhodně není tento případ, a zejména ne ve vodném roztoku v přítomnosti H3PO4. Ale to jen na okraj. Jako u každé oxidačně redukční rovnice nejprve elektronové polorovnice:
2Br(-) - 2e = Br2 ; 2Cr(VI) + 6e = 2Cr(III) použijeme křížové pravidlo a vykrátíme 2:
3BaBr2 + K2Cr2O7 + 5H3PO4 = 3Br2 + Ba3(PO4)2 + K2HPO4 + 2CrPO4 + 7H2O
Pokud bys trvala na fosforečnanu tridraselném, stačilo by rovnici vynásobit třemi:
9BaBr2 + 3K2Cr2O7 + 14H3PO4 = 9Br2 + 3Ba3(PO4)2 + 2K3PO4 + 6CrPO4 + 21H2O
došlo by k mírné úpravě množství H3PO4. Ale podle mého názoru bude vznikat buď hydrogenfosforečnan draselný, nebo dokonce dihydrogenfosforečnan draselný, v závislosti na přebytku H3PO4. Zbývající fosforečnany - barnatý i chromitý, budou nejspíš nerozpustné.
| Nahlásit
CrO4
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek