| Nahlásit

Který jazyk na světě je nejlehčí a nejtěžší?

Jdesi sem četl že nejlehčí je: španělština a italština, a nejtěžší grónština, asinština a navažština, docela tomu i věřím, jen považte sami:
Grónština
Inuit tamarmik inunngorput nammineersinnaassuseqarlutik assigiimmillu ataqqinassuseqarlutillu pisinnaatitaaffeqarlutik. Silaqassusermik tarnillu nalunngissusianik pilersugaapput, imminnullu iliorfigeqatigiittariaqaraluarput qatanngutigiittut peqatigiinnerup anersaavani.
-dlouhé slova, těžká výslovnost
Navažština
Bilaʼashdaʼii tʼáá ałtsoh yiníkʼehgo bidizhchįh dóó aheełtʼeego ílį́į́go bee baahóchįʼ. Eíí háníʼ dóó hánítshakees hwiihdaasyaʼ eíí binahjį́ʼ ahidiníłnáhgo álíleekʼehgo kʼé bee ahił niidlį́.
-těžká výslovnost, tónový jazyk, nesrozumitelnost, syntax

Asinština
Ašanická
Allohueney ñeñtey arromñatey att̃o ye'ñalletyesa arr patsro e'ñe att̃ecma cohuen yesherb̃a'yen. Ñam̃a yechyen allpon derechos att̃och e'ñech cohueno'tsa'yeney arr patsro. Ñam̃a allohuen att̃ecma yechyen alloch yoct̃ape' chyen cohuen ñam̃a yeñotyen yeyoc̃hro ñeñt̃e'ne pocte' enten acheñenesha' ñam̃a ñeñt̃ama pocteye' enteneto. Yeñoteñ añ poctetsa e'ñe yemo'nasheñ yep̃annena ama't ora allohuen allpon acheñenesha' ñeñt̃añe patsro'tsa'yeney.
Ašinecká
Maaroni atziripayeeni, ovaquera intzimapaaque, eero ocantzi iñaashitacaavaitaityaari iromperanataityaari. Eejatzi oquemitari iroñaaca te apantyaaro amanitashireteri atziri ancanteri: "Te pirjiperote eeroca, iriima irinta iriitaque ñaaperori". Eejatzi oquemitari te oncameethate intzime aparoni atziri antayetashityaarone caari ishinetaacairi pashine irantero. Tema maaroni ayotziro ampampithashirvaayeta, ayotziro tsicarica otzimayetzi cameethatatsiri anteri o tsicarica otzimi caariperotatsiri, irootaque ocovaperotantari iroñaaca entacotavacaayetya anquemitacaantanaquero arentzitavacaatyeeyaami ocaaquiini.
Témata: jazyky
Diskuze
| Nahlásit
ty jazyky jsou šílenosti,ale řekl bych že nemají moc mluvčích...já považuji za nejtěžší jazyk češtinu a to jsem rodilý mluvčí :-)
| Nahlásit
To snad ani nejde posoudit , ne? ... Když se někdy zamýšlím na češtinou... no nechtěl bych se ji učit. Severské jazyky- finština, islandština a zjevně taky ta grónština mají tak dlouhé slova , protože řeší některé operace slepováním slov, přípon , předpon dohromady. Pak z toho vznikne šílené slovo, v překladu třeba souvětí. Ale pokud ho rozložíš na kousky a pak zase spojíš, už to tak těžce nevypadá < to je můj názor na šíleně dlouhé nepřečtitelné slova.... Nevím no. Pro Čecha asi jednoduchý jazyk je ten, který je slovanský. Pro Portugalce zase španělština.....
| Nahlásit
Čeština je těžký jazyk, ale k tomu, aby se cizinec dorozuměl, nepotřebuje obsáhlé znalosti gramatiky. A i a y se jistě také časem naučí =)
Španělština a italština jsou poměrně lehké jazyky, ovšem výslovnost a rychlost řeči dělá cizincům problémy.
Já jsem se třeba chtěl kdysi učit švédsky, ale vzdal jsem to, jelikož mi ta slova absolutně nelezla do hlavy, a to byla o dost kratší a hezčí než asinština a grónština.

Obtížný jazyk je vietnamština, jak gramatikou, tak výslovností, ostatně je to fonetický jazyk. Japonské a čínské písmo je obtížné, jidiš a sanskrt ještě těžší.
Vždycky je to o tom, kolik a jak rychle si člověk zapamatuje nová slova a osvojí gramatiku. Čili bych za měřítko obtížnosti považoval její snadnost při samostudiu.
A samozřejmě také na tom, jestli ten jazyk není mrtvý. Třeba taková staroaramejština, tu bych se ani učit nechtěl =)
| Nahlásit
No já se učím grónsky, ale vzdát to nechci, protože i přes ty dlouhé slova a těch deset pádů a malý rozdíl mezi q-qq, k-kk, t-tt, l-ll, m-mm atd., viz na http://www.kalaallisut.estranky.cz/ v sekci Odkazy (tento web vřele doporučuji přečíst celý, jsou zde velmi zajímavé informace) je to velmi libozvučný, nádherný a i trochu vtipný jazyk, ale na ty dlouhé slova rozdíly normální/se zdržením souhláska (k-kk, r-rr, t-tt, n-nn, ng-nng atd.) i na těch deset pádů si člověk zvykne, horší je rozdíl mezi k a q, viz http://cs.forvo.com/languages-pronunciations/kl/.
| Nahlásit
Ještě než se zase ponoříš do grónštiny, věnuj se chvíli češtině: "ty dlouhé slova" - to bolí oči...
| Nahlásit
211105: správné to sice není, ale většinou tu víme, že je to hovorový tvar přispěvatele z Moravy, nejčastěji východní. Takže tady bych byl tolerantní, svým způsobem je to i milé - hned víme, odkud větr fóká....
| Nahlásit
Ahoj Pavle, konečně Tě tu vidím, přeju Ti všecko nejlepší k pondělním narozeninám :-))))))))
| Nahlásit
No že se těchto tvarů budeš zastávat zrovna ty, Pavle, to by mě ve snu nenapadlo... :-) Mně to teda milé nepřipadá, ať už je pisatel odkudkoli.
| Nahlásit
Asi jde jen o překlep, jinak by přece napsal - dlohy slova -. V jednotném č. dlohé chlap, ale dlohý slovo. Nad o má být čárka, ale já to neumím.
| Nahlásit
Nejdřív čárka (v horní řadě vpravo), pak "o".
| Nahlásit
211105: já se jich nezastávám, vždyť píši, že to správné není, ale jen je neodsuzuji, vzal jsem to tak trochu jako jazykový folklór....
| Nahlásit
óóóóó
| Nahlásit
je to diskuze o jazycích nebo o dlouhém ó?
| Nahlásit
ó jazycích =)
| Nahlásit
dlouhé ó do jazyků patří, třeba "Ó mani padme húm..."
| Nahlásit
Ještě je těžká tzv. n|uuština, kde je zvláštností to "|" i v českém názvu a prý je to jazyk nejvíce ohrožený a s nejmenším počtem mluvčích. V roce 1990 bylo mluvčích n|uuštiny 25, dnes prý už jenom 10 :) eště by mě zajímalo jak to spočítali...n|uuština má asi 15 jakýchsi divných mlaskavek nebo co a musítě mlasknout v té puse přesně tam kde se má třeba na milimetr přesně a ten rozdíl je někdy minimální...pro zajímavost ten text co je nahoře grónsky, navažsky a ašinsky:
ǁaaǁaa mǀaǃkxʼuu ʘoʘsi #antes' ǂxaikeǂxaike blibo! me. Sʘsevǁxaʘʘaek!it ʘʼuiʼiʘ mer#ʼi ǃʼanu, ǂxoaǂxoa lese' ǁamǁxobaʼuma ǂxain soo. třeba aleutština má taky třeba jenom 400 mluvčích, grónština 60000, navažština asi 200000 a asinština asi 2000 takže taky nic moc...tady máte něco o n|uuštině:
http://cs.forvo.com/languages/ngh/ (česky)
http://www.kalaharipeoples.org/academic/nuu/Segments.html
http://omniglot.com/writing/niuu.htm
| Nahlásit
Špnělština s italštinou rozhodně jednoduchý nejsou, vím to z vlastních zkušeností.. Zato Angličtina mi příjde nejprimitivnější a nejjednodušší..
| Nahlásit
učítě se někdo nebo umíte španělsky? Tak jak všichni říkají jak je to jednoduchý jazyk, tak to fakt není. učím se španělštinu 3 rokem a je docela těžká. Když už sama profesorka řekne že je těžká, asi na tom něco bude a ne jen že to nejde mě.
| Nahlásit
Slovanské jazyky obecně patří mezi nejtěžší jazyky světa, dle MZV U.S. se umísťují zhruba v druhé nejtěžší kategorii jazyků vůbec! V první skupině, tj. té nejsložitější, se u amerických vedcu umisťuje/objevuje japonština, čínština a arabština!
Románské jazyky, tj. již zmiňovaná italština, portugalština, španělština, rumunština aj, jsou jazyky foneticky lehké, gramatika je relativně mírně komplikovaná (kontrast nyní s češtinou), tempo jejich řeči nesrovnatelně rychlejší!
Velmi těžké jsou jazyky tónové, tj. jazyky, kde je nutno mýti hudební sluch, sem patří např. bantuské jazyky, čínština, vietnamština, laoština, thajština apod. Stejně jako jazyky, jejichž písmo a morfosyntax je diametrálně odlišní od češtiny:
1) Jiné písmo, jiný morfosyntax (z pohledu ČJ): japonština, čínština, arabština, hebrejština, korejština, hindí, bengálština, mongolština (azbuka) aj. Zmiňovaný sanskr je de facto v dnešní době jako jazyk nepoužitelný!!
2) Stejné písmo, jiný morfosyntax: finština (velmi těžký morfosyntax, výslovnost stejná jako u ČJ), svahilština (africký jazyk)- není tónová, těžký morfosyntax, latinka, neexistují české učební materiály!...

Jazyky, které se Češi neučí, nebot nejsou pořádně kvalitní české učebnice, ale jsou relativně lehké: lotyština (prý baltské esperanto zapisováno latinkou, lehký!!), litevština (zde je těžká fonetika, důležité přízvuky!!), rumunština (nejsou učebnice - kromě jedné od doc. Felixe ze 70.-80. let,...
| Nahlásit
258729:jak často je třeba mýt hudební sluch? Stačí jednou týdně?
| Nahlásit
Já myslím že jedním z nejtěžších jazyků je Japonština.
Japonci mají celou Čínskou abecedu ( Kandži ), což je přes 3 000 znaků, + dvě japonské abecedy, v nichž je v každé 48 znaků. Existují však i dvě znělostní znaménka (nigori a marunigori), které množství znaků v jednotlivých abecedách témeř zdvojnásobuje. Zajímavostí je že japonci sami se nikdy celou Kandži nenaučí a průměrné dítě si až na konci 9. třídy dokáže samo přečíst noviny
| Nahlásit
日本語 - Kandži 
コホンゴ - Katakana
にほんご - Hiragana
[všechny tři slova jsou: Japonština]
| Nahlásit
Lidi, pochopte jednu věc nemůžete takto srovnávat jazyky. Podívejte se nato z hlediska obyčejného cizince na češtinu: Čeština má 7. pádu a jednotné a množné číslo od každého pádu(což znamená že se např. angličan musí naučit ne 2 slova (broom-brooms),ale 14 koště,koštěte,koštěti atd. + možná čísla každého pádu, čeština má nepravidelnou stavbu věty na rozdíl od jiných jazyků.
A zase jiné jazyky mají svoje nepravidelnosti.
| Nahlásit
Najťažšia je SLOVENČTINA ... Je to dokázané ... Píše sa otom všade :)
| Nahlásit
já se učím španělštinu už čtvrtým rokem a je to v celku brnkačka, slovíčka jsou velmi podobná jako ty co znám z angličtiny a latiny, gramatika oproti angličtině samozřejmě těžší, ale nic příšerného. :)
| Nahlásit
Anonym281898
http://www.hoax.cz/hoax/slovencina---nejtezsi-jazyk-na-svete/

Asi mu přišel mailem HOAX :-)
| Nahlásit
musím se smát. Slovenština - jediný jazyk, který má 7 pádů to by si mohl myslet jedině tupec. 7 pádů má také ČEŠTINA (nečekaně) a například ještě POLŠTINA - ze slovanských (http://pl.wikipedia.org/wiki/Gramatyka_j%C4%99zyka_polskiego - ta gramatika u polštiny není zase tak jednoduchá a co se fonetiky týče - je ze slovanských jazyků, dle mého názoru nejtěžší)
| Nahlásit
Anonym258729:Lotyština a litevština jsou baltské jazyky, což je skupina, která je nejpodobnější slovanským, takže by měla být pro Slovana relativně jednoduchá (původně to byl baltoslovanský jazyk). I když-všechny jazykyk vznikly ze společného základu...
| Nahlásit
tak pro mne je nejtesi jazyk cestina ja ziju v dansku a skousim nase pismena ale nikdo to nevyslovy napriklad toto ř ale danstina je obtizna rec ta nema normalni r a vse se cte jinak nes se pise nebo nes je abeceda.
| Nahlásit
nejlechci je spanelstina, anglictina a pak francoustina, nejtesi slovenstina pak madarstina a cestina
| Nahlásit
Odvážné tvrzení...
| Nahlásit
to sem cetl ze to tak je, kolovalo to po mailu
| Nahlásit
Kolovalo to po mailu? Tak to jo... To už se taky určitě chystáš na konec světa, to taky kolovalo... :-)
| Nahlásit
Anonym281268: ty seš ale ***** kazdej prece vi ze to sou blbosti ale o te slovenctine to byli vysledky nejaky univerzyty v angliy
| Nahlásit
Když se v noci koukneš na jasnou oblohu, tak musíš mít pocit, že je Ti spíláno .... :-((
| Nahlásit
pro mě jakožto rodilého mluvčího němčiny, člověka co se učí různé cizí jazyky, je zatím nejtěžší jazyk, který jsem se pokoušel naučit nebo s kterým jsem se doposud setkal byla čeština. neskutečné množství pouček a pravidel! výjimky a obtížná výslovnost. pravopis s tak komplikovanými pravidly, že se je kvůli jejich nepotřebnosti pro dorozumění jako cizinec ani nesnažím vštípit. učím se česky od začátku 90 let, jezdím do čech pravidelně každý rok několikrát a stejně jsem se tu hroznou strašlivou řeč ještě nenaučil natolik, aby se mě češi nesmáli při mé návštěvě nesmáli. z objektivního hlediska mohu posoudit že je rozhodně čeština těžší než němčina, ačkoliv my zase hrozně spojujeme slova do extrémně dlouhých celků které jsou na první pohled zcela nesrozumitelné a nicneříkající a které je třeba lecky blíže zkoumat abychom se dopátrali k tomu, z jakých slov vlastně ono nové dlouhé slovo vzniklo.
| Nahlásit
Ale napsal jsi to hezky :)
| Nahlásit
Pavel 16.09.2010 22:57 - kdyžtak víme, Z KAMA větr a ne fóká, ale fouká (východní Morava)! A překlep to nebyl, chtěl jsem opravdu napsat "ty dlouhé slova".
| Nahlásit
Anonym222732 = Anonym274181, asi sem se změnil :)
| Nahlásit
A jak by to napsal třeba někdo z Prahy?
| Nahlásit
Hmmm, tak nevím...původně jsem vůbec nechtěl výše uvedené příspěvky komentovat ale nemohu si pomoci. Jednoznačně nejtěžší jazyk(komunikační prostředek) je telepatie - neť se přihlásí ten kdo ji ovládá :))). Tím jsem chtěl naznačit že jazyk nám slouží k vyjádření myšelenk, pocytů, k popisu časoprostoru atd. Úroveň obtížnosti jazyka je tedy čistě individuální a záleží na každém jedinci zvlášť, jaká je jeho úroveň chápání, inteligence, logického uvažování (u některých jazyků ne-logického :) a také v neposlední řadě cítění. Znám případy kdy člověk "má na jazyky cit" - naučí se jakýkoli jazyk(jakýkoli dialekt) v rekordně krátkém čase !ale! zeptejte se ho, kdo je to Maxipes Fík a bude na Vás čumět jak "vůl po první ráně". Někdo zase bez problémů skousne mandarínštinu ale s angličtinou nepohne a druhý zase naopak (vysoce nepraděpodobné ale kdo ví :). TAKŽE - řešit který jazyk je nejtěžší? = příští téma je jednoznačně nesmrtelnost chrousta :))
| Nahlásit
Anonym 441776 - PS. omlouvám se za pravopis - nemám moc času na psaní :)
| Nahlásit
Nejtěžší jazyk? Delfínština, zkuste si mluvit v ultrazvuku!
| Nahlásit
No Navažština je sice dost těžký a nesrozumitelný jazyk ale zkuste přečíst tato česká slova: nejnezdevětadevadesáteroznásobovávatelnějšími
nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími
nejneznepravděpodobnostňovávatelnějšími
nejnevykrystalizovávatelnějšími
| Nahlásit
487518: Tak jsem ta česká slova zkusil přečíst, jak sis přál(a), a ty sem na oplátku napiš nějaké smysluplné věty, ve kterých bys ta slova použil.
| Nahlásit
Hallo,
Im foreigner and I'm not Czech.But Im learning Czech.What you discuss here(most difficult language) is full stupid ! and I want Czech people know that : CZECH LANGUAGE İS NOT (!!!) DİFFİCULT...Okey there can be lots of declinations.But everything has its own EASE.and I started to declinate the words on my own.I also accept that there are lots of declnations but the more I know,the easier I can memory them.And I was learning spanish but stopped learning it because it didn't interest me at all and I didnt want to learn it.I started to learn Czech and because I want it and it interests me,Czech is MUCH MORE easy for me !Shortly I mean,If a person wants,there is nothing that s/he can't manage.Just the hours of studying can be much than the other languages ;)
| Nahlásit
Foreigner 487717: To jsi teda dobrej, že jsi této debatě vedené v češtině porozuměl! K tvému tvrzení, že čeština není obtížná, můžu jen dodat - jak pro koho! :-) Říká se - když to znáš, je to hračka. To platí nejen pro jazyky...
| Nahlásit
Finština má dokonce až 15 pádů, takže taky těžký jazyk! :-/
| Nahlásit
Nejlehčí je asi Toki pona
| Nahlásit
Jazyky jsou to tezke, ale mam to ze tomu nerozumime a vypada to dlouze a sotva to dokaze neko precist, neznamena ze tam maji nejakou tezkou gramatiku jako my. Ja si osobne mysli ze cestina ma tezkou gramatiku. Vyjmenovana slova,mekke a tvrde sohlasky, 10 slovni druhu, 7 padu, vetne cleny,ně a ě.................at. atd. a jeste k tomu je pro cizince tezke vyslovit ř
| Nahlásit
Někde tu četl, že vietnamština je těžký jazyk. No dobrá uznávám, že pro cizince může být obtížná výslovnost, ale osobně se přiznám že jsem vietnamec a gramatika ve Vietnamu je vskutku primitivní. Nemáte tam žádné časy ani pády a ani slovní druhy či tvrdé nebo měkké I. Slovní zásoba je malá a znaky jsou stejné jako u francouzštiny, takže se tam používá latina. Nechodil jsem o vietnamské školy, ale řekl bych, že jejich gramatika končí po druhé či třetí třídě. Čeština je vážně mnohem těžší pro cizince.
| Nahlásit
Jazyk Tuyuca, kterým hovoří ani ne tisícovka mluvčích v povodí kolumbijských řek Inambu, Tiquie a Papurí a Brazílii, je neoficiálně nejsložitějším jazykem světa. Vystačí si sice s jednoduchými souhláskami a několika nazály, ovšem jako aglutinační jazyk spojuje věty do jednoho slova, rozlišuje mezi dvěma formami 'my' jako v kwajštině, a v Tuyuce a jí příbuzných jazycích se setkáme s 50 až 140 rody, z nichž některé jsou opravdu zřídka používané, jako např. pro 'člun, který se nedrží blízko stromů'. Tuyuca má ovšem také povinné koncovky sloves, které vyjadřují, odkud mluvčí ví, co říká ('protože jsem to viděl', 'domnívám se').
| Nahlásit
Podle nových poznatků je čeština 2.nejtěžší jazyk světa a to hned po čínštině ;)
| Nahlásit
já než bych tu grónštinu vyslovila tak je tejden pryč :)
| Nahlásit
To je ale dobrá ***** že slovenština je jeden z nejtěžších jazyků :-D
| Nahlásit
Moje máma zvládá skvěle ruštinu a latinu, ale anglicky se zkouší učit už několik let a nesloží ani větu. Takže si myslím, že je to dost individuální.
| Nahlásit
Souhlas s Anonym Hikyzuc, "složitost" cizích jazyků je fakt ryze individuální a záleží taky jestli má člověk opravdu chuť se jazyk naučit
| Nahlásit
Anonym487717...to by me zajimalo odkud tenhle foreigner pochazi..kdyz mu ani anglictina moc nejde..:D..
| Nahlásit
Taky se usmívám tomu článku, že slovenština je nejtěžší jazyk na světě (viz http://www.hoax.cz/hoax/slovencina---nejtezsi-jazyk-na-svete/ ) prý jediný jazyk na světě, který má 7 pádů :D ani omylem, např. čeština (která bude jistě co se týče náročnosti se slovenštinou víceméně srovnatelná a mimochodem v jejich žebříčku 10 se neobjevuje, přestože slovenština je na 1. místě) má taky 7 pádů a spoustu dalších jazyků také. Navíc třeba taková finština jich má 14 (některé zdroje dokonce uvádějí 15). A že slovenština má až po slovesa všechna slova ohebná? To čeština také! Z toho vychází, že čeština a slovenština jsou víceméně stejně složité a ač patří také mezi složitější jazyky, mezi 10 nejsložitějších se ani jedna z nich nedostala. Podle mého názoru je nejtěžší jazyk na světě čínština, kvůli složitosti jejích znaků (ovšem své specifické znaky má více jazyků, např. japonština, která je také jedním z nejtěžších jazyků), kterých má opravdu hodně, důrazu na výslovnost, intonaci. Pokud bych vzala v potaz jen evropské jazyky, nejtěžšími by určitě byly řečtina, islandština, ... a ugrofinské jazyky (finština, estonština maďarština) pro jejich ojedinělost, protože ugrofinských jazyků je málo a mají náročnou gramatiku a velké množství pádů.
| Nahlásit
Nejtěžší jazyk má plejtvák obrovský a nejlehčí třeba komár, motýl nebo moucha.
| Nahlásit
No podle mě patří mezi nejlehčí jazyky korejština ~ teď se ji snažím naučit a je to celkem lehké, hlavně ta abeceda je neuvěřitelně easy... To se ale nedá říct jaký jazyk je nejtěžší a jaký nejlehčí. Pro Asiaty je těžké naučit se třeba naši abecedu a pro nás je zase těžké naučit se např. čínskou abecedu, natož pak ještě mluvit čínsky... Podle mého tvrzení je nejlehčí angličtina a korejština a nejtěžší čínština, ale nikomu brát názor nechci.
| Nahlásit
Problém všech debat typu "co je nejtěžší, nejhezčí apod." spočívá v tom, že předem nikdo nestanoví měřítka té obtížnosti, krásy apod. Bez této definice jsou všechny tyto debaty bezcennou směsí subjektivních názorů a dojmů.
| Nahlásit
Naprosto souhlasím, je to jako diskuse, jestli je těžší hrát na klavír nebo na housle, kde žijí nejhezčí ženy a podobně. Pokud zvládám jeden slovanský jazyk, je pro mě poměrně snadnější se naučit jiný slovanský než třeba japonštinu. V slovanském jazyku budeme také umět lépe vyjádřit naše niterné rozpoložení, než třeba v angličtině. Nám dělá velký problém třeba korektní užívání ne/určitých členů, oni si zase nikdy nebudou moc jistí v zdrobnělinách.
Jazyk je prostě navázán na naši psychiku a národní mentalitu, a i kdyby ho technicky zvládl nějaký mentálně odlišný cizinec (třeba ten Angličan nebo Japonec), stejně ho nebude adekvátně používat v hlubších patrech.
Malé dítě se naučí skoro jakýkoliv jazyk snadno a rychle, dospělý často nikdy (třeba taková Chantal je v češtině nepoužitelná i po 40 letech života zde).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek