Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

elektrochemie.

Prosím zda by mi někdo nevysvětlil postup u těchto příkladů? Děkuji
a) Vanadičnan amonný byl v prostředí kyseliny chlorovodíkové redukován nascentním vodíkem do zelena. Elektrolýzou roztoku vzniklé soli vanadu proudem 1,1A po dobu 20min vzniklo 0,232g vanadu. Vypočítej náboj vanadu
b) Elektrolýzou roztoku chloridu zinečnatého se za 8hodin vyloučilo 200g zinku, Vypopčítej dobu, za kterou se stejným proudem uvolní 1m3 chloru (za norm. podmínek)
c) Při elektrolýze roztoku chloridu draselného proudem 2kA vznikne za den 15kg chloru. Vypočítej procentuální využití el. proudu.
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Faradayova konstanta F = e*Na = 1,6022*10^-19C*6,022*10^23 = 96485,34 Coulomb = 96485,34 A*s
kde e je elementární náboj elektronu a Na je Avogadrova konstanta. Když jednomu molu iontů s nábojem 1+ dodáme tento náboj, převedeme jeho ionty na neutrální atomy. Takže můžeme napsat vztah
n = Q/(z*F) = I*t/(z*F) kde I je proud v A a t čas v sec a z je náboj iontu.

A: n(V) = 1,1*1200/(z*96485) => z =1,1*1200/((m/M(V))*96485) = 1320/((0,232/50,941)*96485)=3,004
šlo o ionty V(3+)

B:n(Zn) = 200/65,409 = 3,058 mol. n(Cl2) = 1000/22,41dm3/mol = 44,623 mol Cl2
Zn(2+) + 2e = Zn; 2Cl- - 2e = Cl2; vztahy nahoře upravíme: I/(z*F) = k jsou hodnoty, stejné pro oba pochody: n(Zn) = t1*k; n(Cl2) = t2*k => t1 = 3,058/k; t2 = 44,623*k
t2/8hod = 44,623/3,058 => t2 = 116,738 hodin.

Ten poslední příklad zvládneš? Vypočítej, jaký náboj je pro těch 15kg potřeba a kolik je to procent z těch 15kA*24 hodin.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek