Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie - činidla

Jak prosím zjistím, jestli jde o redukční nebo oxidační činidlo? Třeba SO2 může být obojí, ale nerozumím proč.
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Souvisí to s konfiguraci valenční sféry. Pokud atom nemá kompletně ukončenou výstavbu elektronového obalu, bude reagovat s jinými atomy. Při tom vytvoří nějaký typ vazby. Pokud díky vyšší elektronegativitě se elektrovy vazby vyskytují častěj u některého vazebného partnera bude tento atom působit jaklo oxidační činidlo - elektrony mu přisoudíme. Jeho partner bude o vazebné elektrony ochuzen - bude redukční činidlo. Shrneme to takto - co elektrony přijímá, je oxidační činidlo. Jeho reakční partner mu elektrony předává a tím se oxiduje. Naopak reduční činidlo své valenční elektrony předává až vnucuje, někdy i dramaticky, třeba alkalické kovy vodíku ve vodě. samy elektrony ztrácejí - oxidují se, vodík jejich působení elektrony získá - redukuje se.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek