| Nahlásit

jaka je hydrolyza na3po4, na2hpo4, nah2po4 a disociace h3po4?

Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
H3PO4 je středně silná kyselina, pKa1 = 2,16; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32
V roztoku H3PO4 se vytvoří rovnováha H3PO4/H2PO4- v závislosti na koncentraci. NaH2PO4 bude reagovat přibližně neutrálně, Na2HPO4 bude reagovat zásaditě a Na3PO4 bude reagovat silně zásaditě, bude se reakcí blížit roztoku NaOH o stejné molární koncentraci.
| Nahlásit
ja spis potrebuju rovnice ktere to vyjadri
| Nahlásit
1: H3PO4 + H2O ⇄ H2PO4- + H3O+
2: H2PO4- + H2O ⇄ HPO4(2-) + H3O+
3: HPO4(2-) + H2O ⇄ PO4(3-) + H3O+
Všechny soli jsou silné elektrolyty. Když tedy rozpustíš Na3PO4, proběhne nejprve reakce Na3PO4 = 3Na+ + PO4(3-).
Ion PO4(3-) bude okamžitě hydrolyzovat podle rovnice 3, která bude probíhat zprava doleva. Úbytek H3O+ bude doplňován autodisociací vody: 2H2O ⇄ H3O+ + OH-
Pomaleji bude probíhat i další reakce, kterou popisuje reakce č. 2. Koncentrace OH- poroste, a současně bude klesat koncentrace H3O+, protože c(H3O+)*c(OH-) = Kw, což je konstanta, závislá jen na teplotě (10^-14(mol/dm3)^2 při 25°C).
Pokles koncentrace H3O+ bude obě reakce zpomalovat, až se při určité koncentrace H3O+ zastaví nejprve reakce č.2 a pak i reakce č.3. Podobně bude probíhat hydrolýza Na2HPO4 a NaHPO4. Ty se zastaví při vyšších koncentracích H3O+, tedy při nižším pH.

Stačí?
| Nahlásit
dekuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek