Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Dá se CO2 nějak rozložit na uhlík a kyslík?

Nebo na nějakou jinou sloučeninu? Pokud ne, tak proč?
Témata: chemie

7 reakcí

(Upr. 27.11.2018 16:40) | Nahlásit
Ano, dá, děje se tak každý den v přírodě. Rostliny přijímají ze vzduchu CO2 a pomocí fotosyntézy (s pomocí chlorofylu) budují složitější uhlovodíky (cukry a celulózu), přičemž uvolňují do vzduchu kyslík. Uhlovodíky pak přirozeně degradují a jedním z konečných produktu je kamenné uhlí nebo přímo antracit, které lze za čistý uhlík již skoro považovat.

CO2 = C + O2

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
| Nahlásit
A jinak než fotosyntézou to jde? Umíme to udělat nějak uměle, třeba jen v malém množství?
| Nahlásit
Po chemické stránce je oxid uhličitý velice stálý a ani při velmi vysokých teplotách nad 2 000 °C se znatelně nerozkládá. Ve vodě se snadno rozpouští, přičemž se z malé části slučuje s vodou na kyselinu uhličitou:

CO2 + H2O ↔ H2CO3.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD

Hydroxid vápenatý:
Vápenná voda se mléčně zakaluje průchodem oxidu uhličitého, protože se sráží vznikající uhličitan vápenatý, což lze zapsat rovnicí, která vysvětluje i tvrdnutí vápenné malty:

Ca(OH)2 + CO2 → ↓CaCO3 + H2O
| Nahlásit
Děkuju moc za odpovědi (Anonym Puqemak)
| Nahlásit
Jenom tady nesouhlasím s rovnicí, protože nemůže vzniknout samostatné C, musí vzniknout C2.
Tím pádem rovnice musí být: 2CO2→C2+2O2
| Nahlásit
C2 rozhodně nevzniká. Dvouatomové molekuly tvoří jen prvky, které jsou za laboratorní teploty plynné.
| Nahlásit
Já nechci být nějaký šťoura, ale to první vysvětlení prostého rozpadu CO2 na uhlík a kyslík není správné. Právě v tom článku na "wiki" je jasně uvedeno, že kyslík, který se uvolňuje při fotosyntéze do atmosféry, pochází z rozkladu molekuly H2O.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek